...
Реєструйся

Звільнення директора


Процедура прийняття і звільнення директора підприємства відбувається за таким же алгоритмом, як і інших найманих працівників. Але іноді трапляються ситуації, коли з якихось причин засновникам бізнесу не вигідно звільняти директора і вони не дають згоди на це. Тож як директору звільнитися, не порушуючи закону?

 

Якщо директор хоче звільнитися за власним бажанням

Згідно зі статтею 39, директор є одноосібним виконавчим органом товариства і підпорядковується загальним зборам учасників та його наглядовій раді (у разі утворення) (ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII, далі — Закон № 2275), тому радимо такий алгоритм дій:

 1. Написати заяву про звільнення
 2. Скликати загальні збори учасників товариства
 3. Ознайомитися з протоколом загальних зборів учасників товариства
 4. Видати наказ про звільнення директора
 5. Унести зміни до ЄДР

Зверніть увагу, що зразки й примірники заяви про звільнення директора, а також наказ про звільнення директора містяться у журналах «КАДРОВИК.UA» і «ДІЛОВОДСТВО».

Якщо директор бажає звільнитися до закінчення строку договору (контракту) або розірвати договір, укладений на невизначений строк, він насамперед має повідомити про це учасників товариства, тобто ініціювати загальні збори учасників товариства протягом двох тижнів з дати складання заяви про звільнення за власним бажанням на підставі статті 38 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП).

Протокол загальних зборів учасників, яким зафіксовано прийняття рішення про звільнення директора та призначення нового, є підставою для видання наказу про звільнення директора, видачі йому трудової книжки та проведення з ним остаточного розрахунку.

Обов’язково слід унести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), надавши заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (форма 3), затверджену наказом Мін’юсту від 18 листопада 2016 року № 3268/5, і примірник рішення загальних зборів товариства про зміни, що вносяться до ЄДР.

Поки змін до ЄДР не внесено, керівник (директор) формально вважається таким, що виконує роботу за своєю посадою.

 

Чи можливе звільнення директора, якщо засновники своєї згоди на це не давали?

Якщо з якихось причин проведення загальних зборів товариства не вдалося організувати чи не було прийняте позитивне рішення щодо звільнення директора, то Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 12 січня 2011 року № 15/06/186-11 роз’яснює, що директор може скористатися своїм правом на звільнення за власним бажанням на підставі статті 38 КЗпП. У такому разі варто видати розпорядження (наказ), де директор повідомляє про те, що з такої-то дати вважає себе звільненим на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням. Також у цьому наказі слід вказати причини, чому звільнення директора не може відбутися в установленому порядку (на підставі рішення загальних зборів товариства).

Водночас директор повинен поставити до відома засновників про своє бажання звільнитися. Щоб надати повідомленню офіційності, можна здійснити доставку рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Тобто радимо надіслати рекомендованим листом на адреси засновників (ті, що зазначені в установчих документах, або на адреси їх фактичного проживання) заяву про звільнення за власним бажанням. Рекомендований лист має бути оформлений з описом його вкладення й повідомленням про вручення.

Слід бути готовим до того, що в майбутньому може знадобитися документальне підтвердження факту неможливості встановлення місцезнаходження засновника. Щоб дізнатися потрібну адресу, варто написати відповідну заяву в правоохоронному органі (про розшук засновника). Коли стане відомим його місцезнаходження, то рекомендований лист слід надіслати за новою адресою. Крім цього, важливо упевнитися , що лист вручено. Має надійти повідомлення про вручення чи повернення листа, який не було вручено адресату (або дзвінок із пошти). Якщо ви як директор зробили все можливе, щоб надіслати заяву про звільнення і повідомити учасників про бажання звільнитися і маєте на руках всі докази цього, то сміливо видавайте наказ про звільнення директора за власним бажанням.

Не забудьте простежити, щоб під час розрахунку з вами був здійснений запис в трудовій книжці про звільнення директора відповідно до цього наказу.

Директор власноручно або секретар підприємства чи бухгалтер має надіслати листи (до органів статистики, до податкової служби і до банківських установ, де підприємство має відкриті рахунки) про те, що така-то особа звільнена і більше не виконує обов’язків директора.

Як унести зміни до ЄДР. Такі зміни вносять лише за рішенням загальних зборів про зміну директора. Якщо є потреба внести зміни, але згоди учасників не отримано, то директор має зробити судовий позов на роботодавця і вимагати розірвати трудовий договір із подальшим внесення змін до ЄДР (лист Мінсоцполітики від 1 серпня 2013 року № 147/06/186-13).

Здебільшого, суд розцінює бездіяльність підприємства як порушення трудових прав працівника, а тому нерідко ухвалює рішення на користь позивача щодо припинення трудових відносин .

Отже, директор має право звільнитися без згоди засновників. У такому разі варто дотримуватися запропонованого вище алгоритму дій, фіксувати усі зусилля щодо дотримання порядку звільнення і подбати про всі необхідні документи, які можуть знадобитися в суді.

(Вищенаведена інформація актуальна станом на 2019 рік)


 

ЯК ЗВІЛЬНИТИ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА І ПРИЗНАЧИТИ НОВОГО
(консультація від журналу «КАДРОВИК.UA»)

 

Запитання

Останній день роботи директора товариства — п’ятниця. Коли потрібно призначити на посаду нового директора — у суботу чи понеділок?

 

Відповідь

Звільнення директора товариства — це досить складна процедура зміни керівника юридичної особи. Вона передбачає, зокрема, підготовку відповідних документів і подання їх реєстратору, а також до органів контролю, банку та повідомлення контрагентів.

Директор господарського товариства є не лише найманим працівником, а ще й виконує роль виконавчого органу товариства, що визначає його специфічний статус і надає йому широкі повноваження.

Отже, правовий статус директора господарського товариства значно відрізняється від статусу інших працівників, що обумовлено специфікою його трудової діяльності, яка полягає у виконанні ним функцій з управління товариством.

Статтею 30 Закону № 2275 установлено, що обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (усіх чи окремо одного або кількох із них), установлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.

Виконавчий орган товариства може бути одноосібним або колегіальним. Особливість звільнення директора товариства полягає в тому, що законодавство це питання відносить до компетенції загальних зборів учасників (засновників) товариства.

 

Для припинення трудового договору слід виконати дві умови:

 1. Корпоративна

  Ухвалення загальними зборами відповідного рішення згідно з вимогами ЦКУ, ГКУ, законів, що регулюють діяльність юросіб, і установчих документів.

  Рішення загальних зборів учасників товариства оформлюють протоколом і воно має містити:

  • згоду на розірвання трудового договору з директором на підставах, визначених КЗпП, в обумовлений строк;
  • інформацію про обрання нової особи на цю посаду або призначення тимчасового виконувача обов’язків директора.
 1. Трудова

Наявність законних підстав для розірвання трудових відносин. Перелік таких підстав закріплено у КЗпП (ст. 36, 38, 39-41, 45)

Слід зауважити, що звільнення директора не обмежується лише складанням протоколу загальних зборів, оформленням наказу та видачею трудової книжки. Адже згідно із законом і статутом товариства, керівник наділений багатьма повноваженнями (зокрема, правом підпису податкової, статистичної та іншої звітності, платіжних та інших фінансових документів, здійснення від імені товариства будь-яких дій, які не суперечать законодавству, тощо). Тому обов’язково мають бути внесені зміни до ЄДР, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

Отже, звільнення директора з посади можливе лише через обрання нового директора або тимчасового виконувача його обов’язків, тобто звільнення директора без призначення його наступника буде неправомірним.

Товариство жодного дня не може існувати без директора. Нового директора потрібно призначити на посаду наступного дня після дня звільнення колишнього директора.

Після видання наказу про призначення на посаду нового директора (підставою для його видання буде протокол загальних зборів) та внесення змін до ЄДР інформація про призначення нового директора господарського товариства автоматично потрапляє до органів контролю, а тому додаткові реєстраційні дії можна не проводити.

Постановою КМУ від 12 лютого 2020 року № 188 було внесено зміни до постанови КМУ  Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» від 17 червня 2015 року № 413 (далі — Постанова № 413), згідно з якими скасовано подання до Державної податкової служби України (далі — ДПСУ) повідомлення про прийняття на роботу керівника.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків установлено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588.

(Вищенаведена консультація актуальна станом на 2021 рік)

Редакція журналу «КАДРОВИК.UA»


У журналі «КАДРОВИК.UA» також читайте:

 • як оформити наказ директора на самого себе
 • зразок наказу про право підпису документів
 • зразок статуту підприємства
 • наказ про звільнення директора
 • зразки наказів по підприємству
 • зразок наказу про виконання обов’язків директора
 • приклад протоколу загальних зборів ТОВ з одним учасником
 • про звільнення директора товариства з обмеженою відповідальністю
 • зразок наказу про призначення директора
 • оформлення рішення засновника про призначення себе директором
 • зразок заяви про звільнення директора ТОВ
 • приклад повідомлення про прийняття на роботу директора
 • зразок акта приймання-передавання справ в разі зміни директора
 • що робити, якщо керівник не підписує заяву на звільнення за угодою сторін

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Звільнення працівника без двотижневого попередження під час дії воєнного стану: інспекція праці надає пояснення
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці інформує, що рішенням Валківського районного суду Харківської області від 15.12.2022 року ...