Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

5 січня — важлива дата для кожного кадровика!

Дата публікації: 04.01.2019

Нагадуємо, що графік відпусток на підприємстві має бути складений до 5 січня.

Така вимога є у пункті 20 Типових правил внутрішнього розпорядку, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213 (далі — Правила): графік відпусток має бути складений до 5 січня відповідного року. Правила є чинні в частині, що не суперечить Конституції і законам України (відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII).

Графік відпусток складається для щорічних відпусток (основної та додаткової). Соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати у ньому не відображаються.

Відсутність графіка відпусток класифікується як «інші порушення вимог законодавства про працю». За такі порушення передбачено фінансові санкції відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України у вигляді штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати (у 2018 р. — 3723 грн). Посадових осіб підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності — накладення штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн).

Використання працівником відпустки в інший час за своїм розсудом, ніж визначено в графіку відпусток, може бути розцінено роботодавцем як порушення трудової дисципліни.

Конкретний період надання щорічної відпустки в межах, установлених графіком відпусток, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не менш як за 2 тижні до встановленого графіком терміну.

Про надання відпустки роботодавець видає наказ (розпорядження), з яким працівника ознайомлюють під підпис.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації