Реєструйся

Акт і припис в один день: це можливо?


Так, цілком можливо. Про це свідчить рішення Полтавського окружного адміністративного суду в постанові від 22 лютого 2019 року у справі № 440/4410/18.

Позовні вимоги товариство мотивувало тим, що оскаржувані постанова Держпраці та пункт 1 припису прийняті необґрунтовано, без урахування усіх обставин, що мають значення для їх прийняття, упереджено. Зазначило, що ні акт інспекційного відвідування, ні припис не були надані керівнику товариства. Тобто, не ознайомивши керівника товариства з актом, не дочекавшись гіпотетичних зауважень на акт, повноважний представник відповідача безпідставно в один день зі складенням акта інспекційного відвідування виніс припис про усунення виявлених порушень.

Суд своєю чергою зазначає, що акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

При цьому, згідно з приписами пункту 26 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295 (далі — Постанова № 295) у разі відмови керівника чи уповноваженого представника об’єкта відвідування від підписання або за неможливості особистого вручення акта і припису, вони складаються у трьох примірниках.

Судом встановлено, що з огляду на відсутність 05.09.2018 керівника товариства на робочому місці, що не заперечувалося в ході розгляду справи ані позивачем, ані відповідачем, та неможливість особисто вручити йому примірник акту інспекційного відвідування, управління Держпраці, керуючись пунктом 26 Постанови № 295, оформило акт інспекційного відвідування та припис в один день, а саме — 05.09.2018. За викладених обставин, судом критично оцінюються доводи позивача з приводу відсутності у відповідача повноважень на складення акту інспектування та припису про усунення порушень в один день.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Позиція КАС ВС стосовно підстав виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку ...
Судова практика розгляду трудових спорів під час воєнного стану: надання відпустки без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин, виплата заборгованості із заробітної плати
У зв’язку з прийняттям 15 березня 2022 року Закону України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» ...
Чи надають обов’язкову неоплачувану відпустку без заяви роботодавцю: приклад Верховного Суду
Верховний Суд розглянув спір звільненої працівниці й роботодавця, предметом якого стало звільнення через прогул, адже працівниця не подала особисто роботодавцю ...