Реєструйся

Порядок припинення юридичних осіб


ГУ ДФС у м. Києві з метою підвищення обізнаності платників податків пропонує орієнтовний порядок припинення юридичних осіб.

Багато власників компаній не володіють інформацією, з чого саме складається процедура ліквідації компанії. Спробуємо розібратись, з яких етапів складається процедура ліквідації на прикладі найбільш поширеної форми господарювання — ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

Ліквідація компанії – це процедура, результатом якої є припинення юридичної особи, тобто внесення запису про припинення юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі — ЄДР), після чого компанія перестає існувати.

Строки ліквідації компанії передбачити дуже важко. У будь-якому разі, строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняє свою діяльність, не може бути менше двох місяців (ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України), що встановлює мінімальний строк ліквідації. Однак, перевірки зі сторони органів влади, продаж активів компанії, стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також багато інших дій пов’язаних з ліквідацією компанії, можуть тривати значно більше двох місяців.

Якщо дуже лаконічно описати процедуру ліквідації компанії, то вона виглядає наступним чином: компанія приймає рішення про ліквідацію, повідомляє про це всі органи влади та своїх кредиторів, звільняє працівників та зупиняє виробництво, продає своє майно, передає своїм власникам всі грошові кошти, що залишились, закриває розрахункові рахунки, анульовує всі свідоцтва, ліцензії, дозволи, проходить аудит в податкових органах, передає відповідні документи на зберіганню в архів та остаточно ліквідується вносячи запис до ЄДР.

Умовно процес ліквідації компанії можна поділити на такі етапи:

1. Прийняття рішення власниками (учасниками, акціонерами) компанії про добровільну ліквідацію компанії та фіксація такого рішення в протоколі загальних зборів учасників

Здебільшого (відповідно до установчих документів) рішення про добровільну ліквідацію компанії приймається на зборах власниками (учасниками, акціонерами), які мають контрольний пакет корпоративних прав. Їм достатньо лише проголосувати про прийняття рішення щодо ліквідації компанії (ч. 2 ст. 135 Господарського кодексу України).

Такі рішення оформляються відповідним протоколом, в якому зазначається кількість учасників, які беруть участь у зборах, порядок денний, результати розгляду питань порядку денного, призначається ліквідаційна комісія, визначаються її повноваження та порядок прийняття рішень (ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV).

2. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (державного реєстратора, нотаріуса) про початок процедури ліквідації компанії

Учасники юридичної особи зобов’язані письмово повідомити про припинення юридичної особи орган, що здійснює державну реєстрацію. До ЄДР вносяться відповідні відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення (ч. 1 ст. 105 Цивільного кодексу України).

3. Повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації компанії

Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) (п. 11.1 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011).

Повідомити ГУ ДФС у м. Києві письмово можливо за адресою: 04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19.

4. Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про початок процедури ліквідації компанії

Проаналізувавши дані бухгалтерського обліку та інші документи компанії, необхідно самостійно виявити кредиторів і направити їм відповідні повідомлення з пропозицією направити свої вимоги (ч. 4 ст. 105 та ч. 1 ст. 111 Цивільного кодексу України).

5. Продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками (учасниками, акціонерами) компанії відповідно до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії

До задоволення вимог кредиторів також входить здійснення всіх розрахунків по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків. У разі, якщо після розрахунків з кредиторами ще залишаються будь-які активи, необхідно провести розрахунки з учасниками (власниками, акціонерами) компанії.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи та забезпечує подання до Центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації такого платника (п. 11 ст. 111 Цивільного кодексу України).

6. Закриття банківських рахунків компанії, отримання банківських виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо

Для оперативного та якісного проведення процедури припинення та зняття з обліку в контролюючих органах платнику податків необхідно вжити заходів для закриття розрахункових рахунків в банківських установах (за наявності і рахунки в цінних паперах) та отримання виписки по рахунку за останні 3 роки (період, що перевіряється, — 1095 днів), анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо (ст. 111 Цивільного кодексу України).

Також необхідно вжити заходів щодо звільнення працівників. (ст. 40 та 49-2 Кодексу законів про працю).

7. Проведення перевірки Департаментом аудиту ГУ ДФС у м. Києві або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок.

Документальні позапланові перевірки платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення юридичної особи, розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків проводяться відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Керівником ГУ ДФС у м. Києві може бути прийнято рішення про зняття з обліку без проведення документальної перевірки у разі, якщо суб’єкт господарювання не звітує або звітує про відсутність операцій, не має відкритих розрахункових рахунків (не відкривались або закриті більше ніж 1095 днів або виписка банку підтверджує відсутність руху коштів), не має податкового боргу, не має працівників (всіх звільнено), анульовано свідоцтва платника ПДВ, виключено з реєстрів та ін.

8. Отримання від податкового органу та управління пенсійного фонду довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, ГУ ДФС у м. Києві підписує обхідний лист такого суб’єкта господарювання та в порядку обміну інформацією між органами ДФС та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України направляє інформацію про відсутність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. (ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV, далі — Закон № 755-IV).

9. Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, знищення печаток, штампів

Необхідно передати до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну довідку. Для прикладу, тривалому зберіганню підлягають відомості про виплату заробітної плати, тощо.

Норма щодо зобов’язання здавати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ втратила чинність, тому необхідно самостійно організувати знищення печаток та штампів компанії (склавши відповідний акт) (наказ Міністерства юстиції України від 14 березня 2013 року № 430/5).

10. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення юридичної особи

Після завершення попередніх етапів процедури ліквідації компанії, необхідно внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про остаточну ліквідацію компанії як юридичної особи.

Кінцевим етапом в процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до Реєстру даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, про що видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. (ст. 17 Закону № 755-IV).

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Які витрати роботодавця при працевлаштуванні ВПО компенсують?
Уряд відкоригував програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, це рішення було прийняте на засіданні КМУ 24 січня 2022 року. Зокрема, згідно ...