...
Реєструйся

Анонс журналу «Діловодство» № 11-12, 2023 (листопад-грудень)


Запрошуємо ознайомитися з грудневим випуском журналу «Діловодство» у Живому журналі.

У номері — відповіді на запитання читачів, поради експертів, зразки документів тощо.  Надсилайте запитання експертам на адресу редакції журналу «Діловодство» dd@mediapro.ua.

 

Читайте в грудневому випуску журналу «Діловодство»

 

ДІЛОВОДСТВО

Візи у наказах з основних і кадрових питань підприємства

 • Якими нормативно-правовими актами передбачено обов’язковість візування наказів з основних питань діяльності підприємства та наказів з кадрових питань?
 • Хто з посадових осіб підприємства повинен візувати накази та в якій послідовності?
 • Яким чином відбувається візування проєктів електронних наказів у системі електронного документообігу?

 

АРХІВ

Терміни зберігання документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків: роз’яснення ДПС

Які терміни передбачені для зберігання документів, пов’язаних із обчисленням і сплатою податків та зборів ФОП або ФО, що здійснює незалежну професійну діяльність, у разі проведення процедури припинення діяльності?

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

Призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку

 • Як правильно оформити наказ про призначення відповідальної особи за ведення військового обліку?
 • Як здійснювати оплату її праці?
 • Чи потрібно повідомляти ТЦК та СП про призначення такої особи?

 

Зміни і доповнення до інструкції з діловодства

 • Які події спричиняють внесення змін до чинної інструкції з діловодства
 • У якому разі потрібно повністю переробляти інструкцію
 • Як часто можна вносити зміни до інструкції
 • Як правильно оформити наказ «Про внесення змін і доповнень до інструкції з діловодства на підприємстві»

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Відшкодування моральної шкоди працівникам особливості й проблеми

 • Що таке моральна шкода та коли вона вважається заподіяною
 • Підстави для відшкодування моральної шкоди
 • Як відшкодовується моральна шкода

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

Запровадження спрощеного обміну документами

 • Як оформити запровадження на підприємстві спрощеного обміну кадровими документами?
 • Які засоби комунікації можна застосовувати під час такого обміну документами?
 • Які способи передання документів є найзручнішими?

 

ПОРАДИ ЮРИСТА

Договір про надання благодійної допомоги (пожертви): особливості оформлення та виконання

 • Законодавче регулювання благодійної допомоги (пожертви). Порядок і правові наслідки прийняття пожертви
 • Про договір пожертви і його особливості
 • Що таке контроль пожертвувача і чи може бути розірваний договір пожертви

 

ОКРЕМА ДУМКА

Права працівників: що передбачено законодавством

 • Про строки випробування
 • Коли працівник може відмовитися від виконання роботи
 • Дещо про матеріальну відповідальність

 

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ

Вимоги до візування службових документів

Ми є підприємством державної форми власності. До теперішнього часу усі структурні підрозділи були самостійними у прямому підпорядкуванні директору підприємства та його заступників. Наразі було затверджено нову організаційну структуру підприємства, відповідно до якої у нас утворено 4 управління до складу яких увійшли по 4-5 відділів. Наприклад: до управління по роботі з персоналом та щодо соціальних питань увійшли: відділ кадрів, відділ документообігу, адміністративно-господарській відділ та ще 2 відділи. Запитання: під час візування (погодження) наказу (розпорядження), як має бути зазначена посада керівника, що погоджує документ?

 

Положення про структурний підрозділ: чим керуватися під час розроблення

Положення про структурний підрозділ має бути оформлено за вимогами норм загального діловодства у вигляді наказу та додатку до нього чи у вигляді СОУ (Стандарту організації України)?

 

ОФІС

Особливості охорони праці в холодну пору року

 • Законодавчі вимоги питання безпеки праці в холодну пору року
 • Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних умов праці
 • Дотримання працівником особистої безпеки
 • Дії у разі настання нещасного випадку на підприємстві

 

Забезпечуємо працівникам належні умови праці

Статтею 6 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» визначено, що працівники мають право на належні умови праці на робочих місцях, безпеку технологічних процесів, машин механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, та санітарно-побутові умови, що відповідають законодавству.

 

ЦІКАВО ЗНАТИ

Організації діловодства в адміністративних установах Гетьманщини: Генеральна військова канцелярія

 • Кого приймали на посаду військового канцеляриста і генерального писаря
 • Про функцій канцеляристів
 • Про колишні автобіографії, паспорти, атестати

 

А також:

 

Читати випуск

 

Придбати «Діловодство»


Електронна версія журналу «Діловодство»

 • документаційні процеси
 • ведення журналів реєстрації
 • зразки документів
 • складання й оформлення службових документів
 • особливості роботи архіву на підприємстві
 • функціонування системи електронного документообігу
 • прості форми подання інформації (таблиці, схеми, алгоритми тощо)
 • юридичні консультації щодо документування господарських процесів

0 (800)219-977
podpiska@mediapro.ua
e.dilovodstvo.com

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Особливості звільнення директора за угодою сторін
Дострокове припинення контракту з директором можливе в будь-який час, коли між сторонами досягнуто про це взаємної згоди. Пропозиція про припинення ...