Чи доречно вживати у діловодстві іншомовні слова?


Сучасний світ — це світ інновацій. Тут нові поняття виникають щодня, а з ними — нові слова. Та чи завжди доречно їх використовувати, зокрема — у документах?

Мова ділових паперів має бути зрозумілою. Ця вимога передбачає вживання загальновідомих, зрозумілих слів та офіційних термінів. Крім того, уживати ці слова й терміни слід у значенні, закріпленому у словниках. Інша вимога — стандартність. Вона передбачає застосування готових словесних формул, перевірених практикою. Це формули, які цільовій аудиторії буде легко сприймати. Вони також мають точно описувати відповідну ситуацію. А що, коли документ стосується інновацій? А що, коли на позначення певних понять є лише запозичені слова? Безумовно, усі вони можуть збагатити нашу мову.

Іноді їх уживання є виправданим, коректним і навіть єдиним вдалим варіантом.

Перш за все, вживання іншомовного слова має бути вмотивованим. Ідеться про відсутність відповідника в українській мові з аналогічним обсягом значення. Розгляньмо кілька прикладів:

Слово іншомовного походження Слово мовою оригіналу Значення
Коучинг Couching Вид консультаційної діяльності, спрямованої на вирішення проблеми клієнта. На відміну від тренінгів, коучинг потребує індивідуального підходу
Тренінг Training Запланований процес модифікації (зміни) ставлення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається. Ідеться про набуття навчального досвіду, щоб досягти ефективності (або підвищити її рівень) у певних видах діяльності чи галузях
Менторство чи менторинг Mentoring

Процес взаємодії більш досвідченої особи з менш досвідченою. Під час такої взаємодії більш досвідчена особа передає свій досвід (знання, навички й майстерність) менш досвідченій. Отже, ментор допомагає своєму «протеже» досягти певних результатів

Слід зауважити, що менторство й наставництво не є повноцінними відповідниками. Менторство — це своєрідне поєднання наставництва з консультуванням, коучингом і психологічною підтримкою

Аутсорсинг Outsourcing Поняття аутсорсинг (out — зовнішній, source — джерело) означає «запозичення ресурсів іззовні». Під час такого процесу одна організація виконує певні завдання чи бізнес-процеси для іншої. Зазвичай ці завдання чи процеси не є профільними для організації-замовника. Однак вони забезпечують повноцінне функціонування організації-замовника. Отже, організація-замовник може зосередитися на оптимізації своєї основної діяльності. А непрофільні функції та
Аутстафінг Outstaffing Поняття аутстафінг (out — зовнішній, staff — персонал) передбачає надання певною компанією працівників для виконання робіт у замовника. Такі працівники можуть підпорядковуватися трудовому розкладу замовника, мати свої робочі місця на території замовника, але аутстафінгова компанія виконує обов’язки роботодавця та виплачує щомісячну заробітну плату цим працівникам

Якщо в українській мові є власне слово на позначення відповідного поняття, запозичення буде зайвим. Отже, не завжди виправданим є вживання слів на кшталт:

e

pЗначення іншомовного слова в документі має відповідати значенню, зафіксованому в офіційних джерелах. Зокрема певні труднощі можуть виникнути зі словами на кшталт:

e2

Більше прикладів та правил вживання іншомовних слів у документах читайте у журналі «Діловодство» №1 2019

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Відповіді на запитання щодо дії окремих положень Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
Звертаємо увагу, що дія Закону України від 15 березня 2022 року № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного ...
Щодо обов’язковості штатного розпису
Як зазначено у пункті 1 частини першої статті 40 КЗпП, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення ...
Працівник тимчасово відсутній: як правильно оформити виконання його обов’язків?
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, ...