Реєструйся

Чи може роботодавець відмовити у звільненні, якщо заяву надіслано засобами електронних комунікаційних мереж?


Держпраці пояснює, що відповідно до частини першої статті 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Звільнення працівника за заявою, підписаною КЕП – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Частиною третьою статті 29 КЗпП визначено, що ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису.

У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору, що доводиться до відома працівників  під підпис.

Особливості звільнення працівників – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Слід зазначити, що спосіб листування та процедура обміну документами засобами електронних комунікацій між працівником та роботодавцем повинна бути врегульована або трудовим договором, або колективним, або будь-яким документом, де зазначена відповідна можливість.

Тому в разі відсутності попередньої згоди сторін трудових правовідносин на обмін офіційними документами засобами електронного зв’язку, заяву доцільно подати (надіслати) у паперовій формі з оригінальним підписом автора документу, оскільки направлення заяви засобами електронного зв’язку не дає можливості іншій стороні встановити справжнє волевиявлення заявника.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці

Підстави звільнення працівників. Частина 1. Спецвипуск №1′ 2022

Матеріали до теми


Чи можна оголосити догану чи звільнити працівника за порушення правил військового обліку?
З часу оновлення Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 ...
Про порядок обчислення середньої заробітної плати у зв’язку з набранням чинності постанови КМУ № 957: роз’яснення
Щодо періоду, з якого застосовуються зміни Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2023 року № 957 „Про внесення ...
Які документи підтверджують невідповідність працівника передпенсійного віку його посаді за станом здоров’я
Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих ...