Чи можливе скорочення чисельності або штату працівників без реорганізації чи ліквідації підприємства?


«Звільнення під час карантину — незаконне!», «За звільнення в період карантинних заходів підприємству загрожує штраф». Ці та інші тезиси засідають у підсвідомості кадрової спільноти — і ми отримуємо безліч запитань стосовно законних прав роботодавця на звільнення працівників під час карантину.

З сьогоднішнього дня пропонуємо вам розглянути декілька кейсів та роз’яснень, як оформлювати законні підстави для звільнення. 

Запитання: Чи можливе скорочення чисельності або штату працівників без реорганізації чи ліквідації підприємства?

Роз’яснення: Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємству надано право самостійно визначати організаційну структуру, установлювати чисельність працівників і штатний розпис, відповідно в разі виробничої потреби скорочувати штат або чисельність працівників. Тобто роботодавець на свій розсуд має право установлювати чисельність працівників певного фаху і кваліфікації, чисельність одних посад зменшити, здійснити звільнення працівників, водночас ухваливши рішення про прийняття на роботу працівників іншого фаху і кваліфікації, збільшувати чисельність інших посад. Про внесення змін до штатного розпису видається відповідний наказ.

Скорочення штату є одним із заходів, спрямованих на поліпшення роботи підприємства, укомплектування його найбільш кваліфікованими кадрами. В зв’язку з цим роботодавець має право в межах однорідних професій і посад здійснювати перестановку (перегрупування) працівників і переводити більш кваліфікованих працівників, посади яких скорочуються, за їхньою згодою на інші посади, звільнивши з тих посад за скороченням штату працівників з нижчою кваліфікацією.

Скоротити чисельність можна в разі приведення облікового складу у відповідність з плановою чисельністю працівників, усунення порушень штатної дисципліни, коли штучно утворюється зайва кількість працівників.

З мотивів скорочення чисельності працівників трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця, коли треба звільнити позаштатного працівника.

На практиці досить часто трапляються випадки, коли після закінчення строку трудового договору, укладеного на визначений строк, працівника не звільнили відповідно до вимог законодавства і такий договір набув характеру укладеного на невизначений строк. Такого працівника можна звільнити з мотивів скорочення чисельності працівників.

Матеріали до теми


Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...