...
Реєструйся

Чи можна оголосити догану чи звільнити працівника за порушення правил військового обліку?


З часу оновлення Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, чимало роботодавців на практиці відчули активізацію роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП).

Зокрема, за останній місяць багато підприємств почали отримувати вимоги ТЦК та СП про надання інформації щодо військовозобов’язаних працівників таких підприємств. З огляду на це, погодження військового обліку на підприємстві з вимогами законодавства стало нагальним завданням, особливо якщо підприємство цьому раніше не приділяло значної уваги.

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Ситуація

Наприклад, працівник працевлаштувався та надавав роботодавцю посвідчення про приписку до призовної дільниці. З плином років такий працівник повинен був бути взятий на військовий облік військовозобов’язаних (по досягненню 27 років). Однак на практиці працівник цього не зробив. Крім цього, особа й нині уникає відвідування ТЦК та СП, а тому формально порушує правила військового обліку.

Тож постає питання чи можливо такого працівника притягнути до дисциплінарної відповідальності (догана або звільнення), враховуючи те, що за роботодавцями закріплено обов’язок постійного контролю за виконання призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку?

 

Дисциплінарні стягнення: права й обмеження працівника — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Коментар

Трудове законодавство не передбачає такої підстави для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, як порушення правил військового обліку.

Втім, слід враховувати, що накладення дисциплінарного стягнення можливе за порушення трудової дисципліни – невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків. Тому, якщо дотримання правил військового обліку є частиною трудових обов’язків працівника, то застосування дисциплінарної відповідальності допустиме.

Звільнення голови профспілки: ризики для підприємства — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Такий висновок також підтверджується судовою практикою, зокрема в постанові Верховного Суду від 10 лютого 2023 року у справі №190/418/22 зазначається, що для правомірного накладення дисциплінарного стягнення роботодавцем необхідна наявність сукупності таких умов: порушення має стосуватися лише тих обов`язків, які є складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку.

Нагадаємо також, що, згідно з нормами статей 147 – 149 КЗпП, оголошення догани або застосування звільнення як заходу дисциплінарної відповідальності можливе за наказом роботодавця у чітко встановлені строки: 1 місяць з дня виявлення проступку, та не пізніше ніж 6 місяців з дня його вчинення (час перебування працівника у відпустці або його тимчасова непрацездатність не враховується). Крім цього, процедура притягнення до відповідальності повинна супроводжуватись запитом роботодавця на письмові пояснення працівника щодо порушення.

Послуги з військового облікуПисьмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

Отже, як зрозуміти, чи передбачене дотримання правил військового обліку як трудовий обов’язок для кожного конкретного працівника? Так, зобов’язання з військового обліку вважатимуться частиною трудових обов’язків працівника, якщо такі:

  • встановлені розпорядчим актом роботодавця (наприклад, наказом підприємства або розпорядженням),

або

  • інкорпоровані у посадові обов’язки працівників, тобто містяться у посадовій інструкції або трудовому договорі/контракті серед обов’язків працівника,

 або

  • містяться в положеннях чи внутрішніх локальних актах роботодавця.

І, звісно, з вищевказаними документами працівник повинен бути ознайомлений під підпис.

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Тож, у випадках, наведених вище, порушення обов’язку із дотримання правил військового обліку може стати причиною для притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності у формі догани або звільнення в порядку статей 147 –149 КЗпП.

Окремо слід зауважити, що підприємства, серед іншого, зобов’язані постійно інформувати відповідні ТЦК та СП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.

Ірина Шапошнікова, адвокат, юрист

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

Джерело: ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»

Матеріали до теми


Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...
Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...