Реєструйся

Чи можна укладати цивільно-правовий договір або договір підряду на виконання небезпечних робіт із фізичними особами: відповідає Держпраці


Ні, не можна!

Відповідно до статті 21 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки й на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинен одержати саме роботодавець.

Пунктом 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, визначено: «Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б переліку, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 77, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за формою згідно з додатком 8».

З урахуванням викладеного, можна зробити висновок про те, що оскільки подає декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання конкретних видів робіт роботодавець, то роботи підвищеної небезпеки, визначені декларацією, можуть виконувати лише працівники такого роботодавця, а не особи, що надають послуги за цивільно-правовими договорами або договором підряду, за умови відсутності в них дозволів на виконання таких робіт.

Водночас неприпустимо оформляти договори цивільно-правового характеру або договори підряду на виконання небезпечних робіт з особами, які не мають відповідних знань, досвіду й, у визначених законом випадках, допуску (дозволу), а також робіт, які мають постійний характер виконання.

Замовляйте посібник «Договори: цивільно-правовий vs трудовий».

Джерело: Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Матеріали до теми


Які витрати роботодавця при працевлаштуванні ВПО компенсують?
Уряд відкоригував програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, це рішення було прийняте на засіданні КМУ 24 січня 2022 року. Зокрема, згідно ...