Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Чи можна виплатити працівникові вихідну допомогу при звільненні, якщо причина такого звільнення не зазначена в статті 44 КЗпП?

Дата публікації: 25.06.2020

КАДРОбудні. Четвер. Звільнення

Чи можна виплатити працівникові вихідну допомогу при звільненні, якщо причина такого звільнення не зазначена в статті 44 КЗпП?

Працівникові може бути виплачена одноразова грошова допомога при звільненні, якщо це прописано в локальному документі на підприємстві (наприклад, у колективному договорі).

Треба розрізняти одноразову грошову допомогу та вихідну допомогу.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII у колективному договорі можуть, зокрема, зазначатися причини звільнення працівників і розміри одноразової грошової допомоги, яка виплачується при звільненні.

На відміну від одноразової грошової допомоги, умови виплати вихідної допомоги та її розміри визначені статтею 44 КЗпП. Так, у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП, — у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток