Чи можна виплатити працівникові вихідну допомогу при звільненні, якщо причина такого звільнення не зазначена в статті 44 КЗпП?


КАДРОбудні. Четвер. Звільнення

Чи можна виплатити працівникові вихідну допомогу при звільненні, якщо причина такого звільнення не зазначена в статті 44 КЗпП?

Працівникові може бути виплачена одноразова грошова допомога при звільненні, якщо це прописано в локальному документі на підприємстві (наприклад, у колективному договорі).

Треба розрізняти одноразову грошову допомогу та вихідну допомогу.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII у колективному договорі можуть, зокрема, зазначатися причини звільнення працівників і розміри одноразової грошової допомоги, яка виплачується при звільненні.

На відміну від одноразової грошової допомоги, умови виплати вихідної допомоги та її розміри визначені статтею 44 КЗпП. Так, у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП, — у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток

 

 

 

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...