Чи можна вивести «декретну» штатну посаду за штат?


КАДРОбудні. Середа. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Чи можна вивести «декретну» штатну посаду за штат?

На нашу думку, не можна.

Штатний розпис — це документ, який установлює для певного підприємства, установи, організації структуру, штати й посадові оклади працівників.

Враховуючи зазначене, прийняття на роботу працівників має відбуватися згідно зі штатним розписом і з посадовим окладом, визначеним штатним розписом. Тому роботодавець, на нашу думку, не має права вивести працівницю за штат, навіть у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (відповідне роз’яснення міститься в листі Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2012 року № 158/13/133-12), хоча такої заборони в трудовому законодавстві нема.

На час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, далі — Закон № 504), а на підставі медичного висновку — шестирічного віку (ст. 25 Закону № 504) за працівницею зберігається місце роботи (посада) (частина третя ст. 2 Закону № 504).

Треба зауважити, що на період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною роботодавець має право прийняти іншого працівника для заміщення тимчасово не зайнятої посади до фактичного виходу на роботу жінки, яка перебуває у відпустці. З таким працівником укладається строковий трудовий договір (ст. 23 КЗпП).

У разі коли в працівниці закінчилася відпустка для догляду за дитиною або ж така працівниця виявила бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу, перебуваючи в цій відпустці, вона виходить на посаду, яку обіймала до отримання зазначеної відпустки. Інший працівник, який на час перебування працівниці у відпустці працював на цій посаді за строковим трудовим договором, підлягає звільненню за пунктом 2 статті 36 КЗпП (закінчення строку трудового договору).

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...