Реєструйся

Чи можна звільнити сторожа за фактом втрати довіри?


Ні — відповідає Держпраці.

Трудовий договір з ініціативи роботодавця дійсно може бути розірваний у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку роботодавця (пункт 2 частини першої статті 41 КЗпП).

«Підстави звільнення працівників» частина 1 — спецвипуск журналу «КАДРОВИК.UA»

Звільнення з підстави втрати довіри може вважатися обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом), вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довіри (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями).

Безпосереднім обслуговуванням грошових і товарних цінностей є їх прийняття, зберігання, транспортування, розподіл тощо. Особи, які безпосередньо їх обслуговують, це переважно особи, які займаються прийманням, зберіганням, транспортуванням і розподілом матеріальних цінностей, наприклад, продавці, касири, завідувачі базами тощо. Під термінами «зберігання», «обслуговування» і «розподіл цінностей» слід розуміти широке коло операцій по експедиції чи по відпусканню цінностей, іноді зовсім не пов’язаних з безпосереднім їх обслуговуванням.

«Підстави звільнення працівників» частина 2 — спецвипуск журналу «КАДРОВИК.UA»

Основне коло працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, це особи, які одержують їх під звіт. За загальним правилом такі працівники в разі нестачі матеріальних цінностей несуть повну матеріальну відповідальність на підставі письмових договорів чи спеціальних законів.

Особи, які здійснюють функції обліку, охорони або управлінські функції щодо розпорядження майном та коштами підприємства, не відносяться до кола працівників, які безпосередньо обслуговують грошові чи товарні цінності, і такі особи не можуть бути суб’єктами звільнення за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

В кожному конкретному випадку необхідно з’ясувати, чи становить виконання операцій, що пов’язані з обслуговуванням цінностей, основний зміст їх трудових обов’язків, чи носить виконання ними вказаних дій відповідальний, підзвітний характер з наявністю обліку, контролю за рухом і зберіганням цінностей. Обов’язок з обслуговування цінностей може бути передбачений тарифно-кваліфікаційними довідниками, посадовими інструкціями та іншими нормативними актами.

Отже, якщо до посадових обов’язків сторожа не входить безпосереднє обслуговування грошових, товарних або культурних цінностей, звільнення з роботи сторожа на підставі пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП не буде вважатися законним.

Від редакції:

Звертаємо увагу, що в цій ситуації описана компетентна думка Держпраці щодо того, що звільнення сторожа за фактом втрати довіри не є можливим, якщо до посадових обов’язків сторожа не входить безпосереднє обслуговування грошових, товарних або культурних цінностей.

Але це не виключає можливості роботодавця розірвати з ним трудовий договір з ініціативи роботодавця, які визначені у статтях 40 та 41 КЗпП. Звісно, якщо такі підстави для розірвання трудового договору наявні.

 

Вас також може зацікавити:

Джерело: Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Вебінар «Трудові відносини в період воєнного стану: новації законодавства»

Матеріали до теми


Цифровізуємо військово-лікарську комісію: учасники процесу можуть обмінюватися документами онлайн
Відтепер медичні заклади можуть обмінюватися документами з військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки через систему електронного документообігу. ...