...
Реєструйся

Чи надають обов’язкову неоплачувану відпустку без заяви роботодавцю: приклад Верховного Суду


Верховний Суд розглянув спір звільненої працівниці й роботодавця, предметом якого стало звільнення через прогул, адже працівниця не подала особисто роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження зарплати у зв’язку з одруженням. Ідеться про постанову Верховного Суду від 6 вересня 2022 року в справі № 605/401/19.

Працівниця вважала своє звільнення незаконним, оскільки її відсутність на роботі протягом п’яти днів не є прогулом, адже у зв’язку з одруженням вона мала право на відпустку без збереження зарплати. Заяву про надання відпустки вона своєчасно не подала, бо дізналася про поїздку на відпочинок запізно.

Як аргумент позивачка вказувала на відсутність у неї можливості особисто подати відповідачу заяву, оскільки про виліт за кордон туроператор повідомив у вихідний день, а в перший робочий день її мати зателефонувала директору й повідомила про намір подати написану позивачем заяву, на що дістала відмову. Крім того, директор відмовився прийняти заяву про надання відпустки без збереження зарплати від матері позивачки.

Проте суди не прийняли ці аргументи й рішення судів, зокрема й Верховного Суду, на користь роботодавця.

Дійсно, згідно з пунктом 8 статті 25 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» відпустка без збереження зарплати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку особам, які одружуються, тривалістю до 10 календарних днів.

Проте позивачка не подавала роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження зарплати й була відсутня на роботі без поважних причин.

Тому суди прийняли аргументи роботодавця, що позивачка допустила прогули без поважних причин, унаслідок чого її звільнено з роботи на підставі пункту 4 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

Реєструйтеся на вебінар «Відпустки та робочий час працівників різних категорій підприємств».

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA

Матеріали до теми


Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...