Чи обов’язково оформляти укладення трудового договору наказом за типовою формою № П-1?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти

Чи обов’язково оформляти укладення трудового договору наказом за типовою формою № П-1?

Ні, не обов’язково, але в наказі мають бути зазначені всі реквізити, що містяться в типовій формі № П-1.

Наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489 затверджено типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу».

Складати кадрові накази, у т. ч. і накази про прийняття на роботу, можна і в довільній формі. Головне, щоб у них містилися реквізити, передбачені типовою формою, зокрема:

— найменування підприємства, установи, організації;

— назва виду документа (у нашому випадку — «НАКАЗ»);

— дата складання (зазначається арабськими цифрами в один рядок — число, місяць, рік);

— реєстраційний індекс (номер);

— заголовок до тексту документа (має відповідати на запитання «про що?» — «Про прийняття на роботу»);

— текст наказу (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові працівника, назва посади (роботи), строк випробування (за потреби), посадовий оклад (тарифна ставка), умови роботи тощо);

— підпис керівника підприємства;

— підпис працівника про ознайомлення з наказом.

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...