...
Реєструйся

Чи потрібно подавати до ТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних у разі зміни назв посад


Розпочнемо із з’ясування дефініції поняття «посада» у трудовому законодавстві.

 

Що ж таке посада?

Наразі жоден із чинних національних законодавчих актів не містить загальної дефініції поняття «посада». Тож спробуємо його визначити.

Однією з основних умов трудового договору є трудова функція, яка визначається встановленням відповідної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади.

Термін. Трудова функція — це інтегрований, переважно автономний набір трудових дій, що визначається характерним для нього технологічним процесом та передбачає наявність певних компетентностей, необхідних для їх виконання — частина друга статті 41 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ праці, у якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вміння. Виконання роботи певної професії потребує спеціалізації професійних навичок або знань за визначеним профілем (як-от: вчитель, лікар, водій, слюсар). Тому виконувана робота за однією професією може мати різні спеціальності.

 

Термін. Професія (вид занять) — це сукупність близьких за трудовими функціями видів трудової діяльності, що можуть вимагати певної професійної та/або освітньої кваліфікації працівника (частина перша ст. 41 КЗпП).

Спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко і всебічно опанована працівником. Спеціальність є основною ознакою, що характеризує трудову функцію працівника, оскільки вона містить у собі спеціалізацію працівників за професіями із специфікою роботи в умовах певного виду діяльності (як-от: вчитель фізики, лікар-терапевт, водій автотранспортного засобу, слюсар-сантехнік).

Водночас для визначення конкретної роботи, яку виконуватиме працівник, слід ураховувати також його кваліфікацію.

Кваліфікація — це рівень теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає розряду, класу, категорії, науковому ступеню тощо (як-от: токар 3-го розряду, водій 1-го класу, лікар вищої кваліфікаційної категорії).

Термін. Професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація) — це визнана або присвоєна/підтверджена суб’єктом, уповноваженим на це законодавством, та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дає змогу здійснювати всі трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом (частина третя ст. 41КЗпП).

Далі у статті:

  • Аналіз терміна «посада»
  • Що розуміється під зміною назви посади?
  • Як впливає зміна назви посади у зв’язку з її приведенням у відповідність до КП на ведення персонального військового обліку?
  • Розгляд прикладу з практики
  • З якою метою надсилається повідомлення до ТЦК та СП у разі перейменування назви посади
  • Що таке система військового обліку

 

Читати статтю повністю

 

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Мар’яна Винничук
Мар’яна Винничук
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Звільнення працівника без двотижневого попередження під час дії воєнного стану: інспекція праці надає пояснення
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці інформує, що рішенням Валківського районного суду Харківської області від 15.12.2022 року ...
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...
Якими будуть нові штрафи за порушення норм про мобілізацію та військовий облік
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність ...