Реєструйся

Чи правомірне скасування додаткових та компенсаційних виплат, передбачених колективним договором, під час дії воєнного стану?


Відповідно до статті 13 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально — економічних відносин, зокрема, щодо нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), встановлення гарантій, компенсацій, пільг. Також, колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії.

Статтею 18 КЗпП України визначено, що положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує найману працю, так і для працівників.

Колективний договір: від переговорів до контролю за виконанням

Разом з цим, статтею 11 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136) визначено, що на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця.

При цьому, стаття 11 Закону № 2136 прямо не наділяє роботодавця правом зупинення дії окремих положень укладеного колективного договору в односторонньому порядку. Йдеться лише про «ініціативу» щодо цього.

Таким чином остаточне рішення мають ухвалити договірні сторони у порядку передбаченому законодавством та положеннями діючого колективного договору.

Як зазначається у роз’ясненнях Мінекономіки від 23.03.2022, перед прийняттям такого рішення, з метою захисту прав працівників, роботодавцю доцільно провести відповідні консультації зі стороною працівників та проінформувати їх про таке рішення.

Джерело: Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»

Матеріали до теми


Чи може підприємство прийняти на роботу студента, що проходить практику та навчається на стаціонарі?
ЗАПИТАННЯ Чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...