...
Реєструйся

Два дні поспіль 12 годин робочого часу: чи не є це порушенням законодавства про працю?


ЗАПИТАННЯ

Чи є порушенням трудового законодавства впровадження для продавців магазину такого робочого графіка: два дні по 12 годин — два дні відпочинку?

 

КОМЕНТАР

Це питання підпадає під дію статті 61 КЗпП України — підсумований облік робочого часу.

При підсумованому обліку робочого часу, встановлена відповідно до законодавства, щоденна або щотижнева норма робочого часу може не дотримуватися. Але при цьому загальна тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної кількості робочих годин.

Семінар «Робота кадрових підрозділів у тривалий період воєнного стану»

Обліковий період – це відрізок (період часу) часу, за який працівник повинен відпрацювати нормальну кількість робочих годин. Обліковий період може дорівнювати, наприклад: місяцю, кварталу, півріччю, року.

Рекомендована тривалість роботи протягом дня для продавців, при підсумованому обліку робочого часу, до 12 годин робочого часу за зміну. Дні роботи і відпочинку регулюються графіком виходу на роботу (змінності).

Графіки виходу на роботу складають на обліковий період і доводять до відома працівників не пізніше, ніж за місяць.

Джерело: Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми