...
Реєструйся

Чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки?


Статтею 34 Кодексу законів про працю України визначено, що простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Під час оголошення простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують своїх посадових обов’язків.

Читайте також: Простій у воєнний час: підстави, оформлення, оплата

Згідно з частиною другою статті 9 Закону від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР України «Про відпустки», до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:

  • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

Читайте також: Чи вважається простій зміною істотних умов праці?

  • час щорічних основної та додаткової відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці.

Отже, період простою не зараховується до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами.

 

Відеороз’яснення експерта: Про простій

Джерело: Офіційний сайт Городненської громади в Одеській області

Кадрова система «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...