Реєструйся

Простій у воєнний час: підстави, оформлення, оплата


Відповідно до вимог статті 34 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

 

Про тимчасове переведення працівників

Простій як призупинення роботи, що є підставою для тимчасового переведення працівників за їх згодою на іншу роботу, може бути викликаний будь-якою причиною як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Переведення можливе як на тому ж самому підприємстві, в установі, організації, так і на інше підприємство, в установу, організацію, що знаходиться в тій же місцевості.

У разі простою для переведення працівника на іншу роботу вимагається його згода. Це означає, що відмова працівника від такого переведення не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, чи для позбавлення премії повністю або частково.

Оплата «лікарняного» під час щорічної відпустки та простою — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Законодавством не встановлені обмеження щодо кількості переведень упродовж календарного року або їх загальної тривалості упродовж року. Строк переведення обмежений періодом один місяць.

Порядок оплати часу простою та попередження роботодавця про простій визначені статтею 113 КЗпП України.

Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Про підстави для простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити роботодавця чи бригадира, майстра або посадових осіб.

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Час простою з вини працівника не оплачується.

Судова практика розгляду трудових спорів під час воєнного стану: простій, звільнення за прогул — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

На період освоєння нового виробництва (продукції) роботодавець може здійснювати працівникам доплату до попереднього середнього заробітку на строк не більше,  як шість місяців.

 

Щодо умов запровадження простою

Законодавством не встановлено чітких умов (підстав) оголошення простою на конкретному підприємстві. Також не встановлено і жодних обмежень, тому вирішення питання щодо оголошення простою повною мірою залежить від об’єктивних обставин, які склалися на підприємстві, та бажання роботодавця.

Обов’язкова умова – наявність обставин, які спричинили повну зупинку роботи підприємства або його структурних підрозділів. Крім того, простій може бути застосовано до окремих працівників з огляду на неможливість виконанням ними своїх трудових обов’язків, наприклад, у зв’язку з втратою/пошкодженням засобів виробництва, з якими вони працювали. При цьому, працівники цього ж структурного підрозділу, які в процесі праці не використовують втрачені/пошкоджені засоби виробництва (або результат роботи працівників, які використовували такі засоби) та не мають інших перешкод для виконання своєї трудової функції, можуть продовжувати роботу.

Важливо усвідомлювати, що факту запровадження правового режиму воєнного стану в Україні недостатньо для оголошення простою, якщо підприємство може продовжувати нормально функціонувати.

Сьогодні простій оголошують через;

  • знищення або пошкодження майна підприємства, важливих об’єктів інфраструктури (енергетичні та логістичні ресурси);
  • розташування підприємства на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії тощо.

Посібник «Оптимізація трудових відносин у період воєнного стану: ТОП-55 відповідей»
Для довідок: 0 (800) 219-977

 

Про порядок оформлення простою

КЗпП та інші акти законодавства не регулюють докладно порядок оголошення та запровадження простою на підприємстві.

Певний алгоритм дій роботодавця міститься у Листі Міністерства праці та соціальної політики України від 23 жовтня 2007 року № 257/06/187-07 “Щодо організації роботи під час простою на підприємстві”. Міністерство рекомендує роботодавцям вчиняти такі дії:

видати наказ про оголошення простою (у ньому варто вказати період запровадження або обставину, з якою пов’язуватиметься припинення простою; перелічити працівників, на яких він поширюється; визначити розмір заробітної плати, яка виплачуватиметься працівникам, а також відповідальну особу за доведення до відома цього наказу іншим працівникам);

– оформити акт простою (зафіксувати причини, що зумовили зупинення роботи підприємства).

Якщо простій матиме цілодобовий характер, у наказі слід визначити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі.

Оплата працівникам у разі простою підприємства — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

 

Оплата праці на час оголошення простою

Простій не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Тобто, роботодавець не має права сплачувати працівникам на період простою менше двох третин тарифної ставки. При цьому, законом не встановлено обмеження щодо можливості оплати в більшому розмірі. Колективними угодами, договорами можуть бути встановлені більші розміри виплат, проте нерідко такі норми мають рекомендаційний характер для роботодавця.

Статтею 12 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР “Про оплату праці” передбачено, що оплата праці за час простою не з вини працівника належить до мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Простій слід оплачувати не рідше, ніж двічі на місяць з дотриманням загальних правил щодо строків здійснення виплати заробітної плати.


Вас може зацікавити:

Джерело: Управління Держпраці


Добірка «ПРОСТІЙ У ВОЄННИЙ ЧАС: ОФОРМЛЕННЯ Й ОПЛАТА»

  • Оформлення і оплата простою
  • Експрес-відповіді на запитання
  • Зразок наказу про оголошення простою у зв’язку із введенням воєнного стану

Швидка оплата і завантаження
(063) 590-97-54 , (095) 245-17-55
podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Чи призначається допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо на підприємстві було запроваджено неповний робочий тиждень?
Так, призначається. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника (ст. 56 Кодексу ...
За ким із мобілізованих працівників зберігається середній заробіток після 19 липня 2022 року
Мінекономіки у листі від 16 травня 2023 року № 4706-05/22258-03 розглянуло питання збереження середнього заробітку педагогічним працівникам — сумісникам на ...