Реєструйся

Держгірпромнагляд розглянув обов’язки роботодавця щодо забезпечення служби охорони праці


Держгірпромнагляд нагадав, що згідно із статтею 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Служба охорони праці підприємства здійснює контроль за наявністю в підрозділах підприємства інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін.

Також, типовим положенням про службу охорони праці не визначено, що її працівники зобов’язані забезпечувати підрозділи підприємства друкованою продукцією (журналами, бланками тощо).

На основі Типового положення про службу охорони праці роботодавець, з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників та інших факторів, розробляє та затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, в якому визначає основні завдання, функції та права працівників цієї служби (лист від 29.04.2013 р. № 4125/0/8.2-9.1-9/6/13).

Все про охорону праці – в журналі «Охорона праці і пожежна безпека»