...
Реєструйся

Дещо про звільнення особи з інвалідністю через незгоду на переведення


Згідно з Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП), забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності тощо.

Працівники – особи з інвалідністю мають такі самі права, як і інші наймані особи. Їм надають гарантії щодо зайнятості й охорони праці в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Читайте також: Чи поширюється норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю для фізичної особи – підприємця?

 

Про переведення працівника

Роботодавець зобов’язаний перевести працівника, якому встановлено інвалідність, на легшу роботу. У такому разі важливо письмово запропонувати працівникові переведення на легшу роботу, яка відповідає медичному висновку. Це необхідно для фіксації того факту, що роботодавцем були дотримані вимоги статті 170 КЗпП.

Якщо працівник відмовляється від переведення на легшу, але нижчеоплачувану роботу? Чи є підстави для звільнення за ініціативою роботодавця відповідно до пункту 2 частини 1 статті 40 КЗпП?

Нагадаємо, що за вказаним пунктом трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі виявлення невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

Оплата листків непрацездатності з урахуванням графіка роботи працівника — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Звільнення через відмову переведення

З огляду на обов’язковість виконання для роботодавця статті 170 КЗпП, звільнення працівника на підставі пункту 2 частини 1 статті 40 КЗпП допускається, лише якщо працівник відмовився від переведення на легшу роботу, про що він має власноруч написати на письмовому повідомленні роботодавця з пропозицією щодо переведення.

Під час звільнення за зазначеною підставою заява працівника не потрібна, адже його звільняють за ініціативою роботодавця. Але працівникові виплачують вихідну допомогу в розмірі не менш як середній місячний заробіток — стаття 44 КЗпП.

Відпустки особам з інвалідністю — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Праця осіб з інвалідністю. Спецвипуск №3′ 2022

Матеріали до теми


Як прийняти інтерна на роботу в медичний заклад?
Лікаря-інтерна працевлаштовують за строковим трудовим договором на основне місце роботи на базі стажування, режим робочого часу для інтерна встановлює сам ...
Про перевірку обґрунтованості виданих листів непрацездатності
СИТУАЦІЯ Я власник приватного підприємства — роботодавець. Виникла потреба перевірити обґрунтованість видачі працівнику листка непрацездатності. Чи можу я звернутися до ...
Кейс для кадровика. Особливості звільнення директора за угодою сторін
Дострокове припинення контракту з директором можливе в будь-який час, коли між сторонами досягнуто про це взаємної згоди. Пропозиція про припинення ...