Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Для держслужбовців-керівників розроблять Спецвимоги

Дата публікації: 16.05.2018

Встановлено, що з метою розроблення службою управління персоналом державного органу спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», формується заявка на добір персоналу. У такій заявці зазначаються: основна інформація про посаду, необхідні завдання та обов’язки, вимоги до досвіду роботи, освіти, професійних знань та компетентності.

Наказом Нацагенства з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62 внесено зміни до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» зміни набули чинності 8 травня 2018 року.

Варто знати, що посади, які входять до категорій «Б» і «В», визначені статтею 6 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889), що наводимо нижче.

1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.

2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) — посади:

 • Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
 • керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
 • керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;
 • керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

2) категорія «Б» — посади:

 • керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
 • керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
 • керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів;
 • керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
 • заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

3) категорія «В» — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».

3. Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності.

Суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом відповідного органу формують заявку на добір персоналу на посади державної служби:

 • категорії «Б» (посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників);
 • категорії «Б» (посади керівників апаратів місцевих державних адміністрацій, їх заступників; керівників структурних підрозділів таких адміністрацій, у тому числі зі статусом юридичної особи публічного права);
 • категорії «Б» (посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів);
 • категорії «В», визначені структурою державних органів, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів.

На інші посади держслужбовців категорій «Б» і «В» такі заявки формують безпосередні керівники.

Служба управління персоналом:

 • на підставі заявки розробляє спеціальні вимоги;
 • готує проект умов проведення конкурсу, який погоджує з особою, яка формувала заявку, крім випадків її формування суб’єктом призначення;
 • готує проект наказу про затвердження умов проведення конкурсу, який подає керівнику державної служби (суб’єкту призначення).

Джерело: ligazakon.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації