Передплати журнал

ФСС з ТВП роз’яснив порядок одержання путівки на санаторно-курортне лікування


ФСС з ТВП у роз’яснені від 9 липня 2013 року нагадав, що форма N 070/о надається всіма закладами охорони здоров’я на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії особам, яким показано санаторно-курортне лікування або оздоровлення в санаторії-профілакторії, а також застрахованим особам за умови часткового фінансування санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду, для одержання путівки.

Порядок заповнення форми N 070/о визначено Інструкцією, відповідно до якої у пункті 5 «Діагноз» зазначаються діагнози — коди захворювань згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я.

Законодавством України про охорону здоров’я визначено право пацієнта на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про виділення путівки застрахованій особі відповідно до профілю санаторно-курортного лікування, вказаному у пункті 7.1 форми N 070/о.

Профіль лікування зазначається тільки один, а курортів декілька. Отже, при прийнятті рішення щодо виділення путівки визначальним є профіль санаторно-курортного лікування, який рекомендовано застрахованій особі, а не назва курорту. Профіль санаторно-курортного лікування, зазначений у формі N 070/о, обов’язково повинен відповідати профілю путівки.

Супутні захворювання вказуються для вирішення питання щодо вибору рекомендованого курорту та врахування в подальшому санаторно-курортним закладом при призначенні методів і видів лікування з метою запобігання негативних наслідків, загострення хронічних процесів та ускладнень.

ФСС з ТВП не вбачає жодних проблем щодо отримання застрахованою особою форми N 070/о та застосування її для прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соціального страхування про виділення путівки.