Головне управління продовжує надавати онлайн-консультації


25 жовтня 2020 року пройшли місцеві вибори, у зв’язку з чим виникають деякі питання із застосування трудового законодавства.

Ось одне з запитань, що надійшло за телефоном

ЗАПИТАННЯ: Мене обрано депутатом місцевої ради та на вибірну посаду в цій раді. Чи зможу повернутися на попереднє місце роботи після завершення повноважень? 

ВІДПОВІДЬ: Дійсно, працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в органах місцевого самоврядування, передбачена гарантія працевлаштування на попередню роботу.

Розглянемо механізм реалізації цієї гарантії.

У разі обрання працівника депутатом місцевої ради на вибірну посаду він зобов’язаний звільнитися з колишнього місця роботи.

Згідно із частиною 2 статті 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93 (далі — Закон № 93) депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства (ст. 33 Закону № 93).

Одночасно з вимогою припинення трудового договору чинним законодавством встановлено певні гарантії депутатам місцевих рад, обраним на вибірні посади в органах місцевого самоврядування, одна з яких — надання після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади).

Ось як це сформульовано у статті 118 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП): «Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації».

Аналогічне положення зафіксовано в абзаці 1 частини 2 статті 33 Закону № 93: «Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації».

Таким чином, депутатам, обраним на виборну посаду, після закінчення терміну повноважень гарантується працевлаштування.

Це може бути:

попередня робота (посада). Адже відповіднодо абзацу 2 частини 1 статті 33 Закону № 93 з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (обіймав) депутат місцевої ради, обраний на виборну посаду в раді, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніше як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради;

інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації. У період перебування особи на виборній посаді в організації, де вона працювала, можуть відбутися структурні зміни, реорганізація юридичної особи тощо, які призвели до скорочення займаної ним раніше посади. У такій ситуації роботодавець при поверненні працівника може надати йому тільки рівноцінну роботу (посаду) (ч. 2 ст. 33 Закону № 93);

інша рівноцінна робота (посада) на іншому підприємстві, в установі, організації (за згодою депутата) (ч. 2 ст. 33 Закону № 93).

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...