Хто та коли може отримати розрахункові кошти, допомогу по тимчасовій непрацездатності за працівника у зв’язку з його смертю?

Дата публікації: 17.10.2019

Відповідно до статті 1220 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Для прийняття спадщини встановлюється строк шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до статті 1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відшкодувань у зв’язку з каліц-твом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спад-кодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а в разі їхньої відсутності — входять до складу спадщини.

Згідно з частиною третьою статті 83 Кодексу законів про працю України у разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям.

Отже, зважаючи на зазначене, заробітну плату (зокрема, і грошову компенса-цію за невикористані померлим дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей) члени сім’ї померлого або оголошеного померлим мо-жуть одержати відразу після відкриття спадщини (у день смерті, або в день, із якого особа оголошується померлою), а спадкоємці (не члени сім’ї) — у строк, установлений для прийняття спадщини, тобто через шість місяців від дати смерті.