Інструкція про службові відрядження: аналізуємо зміни


В умовах послаблення карантинних заходів пожвавлюється діяльність підприємств, установ і організацій (підприємство), тож закономірно, що серед численних кадрових і супутніх питань  постане й питання щодо відрядження працівників. Це питання, як відомо, регулюється Інструкцією № 59. Однак наказом від 13.04.2020 № 155 Міністерство фінансів України внесло деякі зміни до цієї Інструкції. Що саме змінилося та який наразі порядок направлення працівників у відрядження діє в Україні — розглянемо у статті.

Нагадаємо, що Інструкція № 59 є обов’язковою для органів державної влади, підприємств,  які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Інші підприємства можуть використовувати цей документ як довідковий.

Зміни щодо відряджень працівників розглянемо в таблиці.

Зміни до Інструкції № 59

Як було

Як стало

 Розділ 1, пункт 4

Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

У разі якщо працівник застосував платіжну картку для проведення розрахунків у безготівковій формі, йому відшкодовується збір на переказ грошових коштів електронними засобами (згідно з правилами платіжної системи) за наявності документального підтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або інший документ на паперовому носії, що підтверджує суму сплаченого збору)

юПідприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс перераховується на поточний рахунок працівника, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжних карток, або рахунок підприємства, що направляє працівника у відрядження, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток.

Аванс може видаватися готівкою працівникам, яких у відрядження направляють державні органи і військові формування, утворені ними в установленому порядку установи та організації, на які законодавством покладено завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Працівнику відшкодовуються (за наявності документального підтвердження оплати) понесені у зв’язку зі службовим відрядженням комісійні витрати у разі обміну валюти, суми комісійної винагороди за надані банком послуги, пов’язані з використанням платіжних карток та готівки (з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державі відрядження), зокрема відшкодовуються витрати, пов’язані з перерахуванням авансу на поточний рахунок працівника; поверненням коштів з рахунку працівника на відповідний рахунок підприємства; переказом грошових коштів електронними засобами — у безготівковій формі; проведенням безготівкових розрахунків у валюті, відмінній від валюти рахунку платіжної картки; отриманням готівки із застосуванням платіжної картки; конвертацією готівкової іноземної валюти у національну валюту держави відрядження; отриманням виписки банка-емітента платіжної картки

КОМЕНТАР: До змін аванс видавався або готівкою, або переказувався на платіжну картку. Тепер більшість бюджетних установ втратили право перераховувати кошти на відрядження у готівковій формі, лише на платіжну картку.

Виняток зроблено для працівників, яких у відрядження направляють державні органи та військові формування, утворені ними в установленому порядку установи та організації, на які законодавством покладено завдання та повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Усі донарахування та збитки при знятті коштів з електронних систем як і раніше покладаються на підприємство в разі наявності відповідних документів

 

Розглянути решту змін ви можете у новому випуску газети «КАДРИ І ЗАРПЛАТА» 14, 2020

Не пропустіть, передплатіть видання.

Аби ознайомитись зі змінами у інструкції про службові відрядження уже зараз передплачуйте електронну версію газети «КАДРИ І ЗАРПЛАТА».

Матеріали до теми


Розмір компенсаційних виплат за період перебування у відрядженні
Міністерство економіки України у своєму листі від 27 січня 2022 року № 4711-06/4121-01 в межах компетенції повідомляє. Питання, пов’язані зі ...
Чи оподатковують відшкодовані працівнику фермерського господарства витрати на відрядження
У ДПС розглянули питання щодо оподаткування відшкодованих працівнику фермерського господарства витрат на відрядження. У листі від 16 листопада 2021 року № ...