Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати


Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачена виплата з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні їм основної щорічної відпустки. Це свідчить, що для таких працівників допомога на оздоровлення з 1 січня 2012 року є обов’язковою виплатою. Кошти на таку виплату мають передбачатися в кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я.

Згідно зі статтею 12 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів. З огляду на це й з метою уникнення неоднозначного застосування закладами охорони здоров’я норм чинного законодавства з питань виплати медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, Міністерство охорони здоров’я України та Профспілка працівників охорони здоров’я України своїм спільним роз’ясненням від 23 березня 2012 року /вихідний № 10.01.67/773 та № 03-93 відповідно/ визнали за необхідне зазначити, що матеріальна допомога на оздоровлення виплачується медичним і фармацевтичним працівникам (зокрема тим, хто працює за сумісництвом) лише за їхнім основним місцем роботи (за місцем збереження трудової книжки працівника) та лише в розмірі посадового окладу, затвердженого в штатному розписі відповідного медичного закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

Окрім того, у зв’язку з введенням воєнного стану затверджено Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

До того ж Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» унесено зміни до статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

З урахуванням викладеного, матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки медичним працівникам є обов’язковою виплатою, працівники мають на неї право як у мирний час, так і в період дії воєнного стану.

Також слід наголосити, що медичні працівники є категорією, що належить до сектору критичної інфраструктури відповідно до статті 9 Закону України від 16 листопада 2021 року № 1882-ІХ «Про критичну інфраструктуру», тобто роботодавець може відмовити в наданні відпустки, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Джерело: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Вебінар «Відпустки та робочий час працівників різних категорій підприємств»

Матеріали до теми


«Лікарняний» під час попередження про звільнення за власним бажанням
Згідно зі статтею 38 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений ...
Середньоденний розмір допомоги за листками непрацездатності: як він змінився за пів року
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками липня становить 438,54 гривні — на 37,52 грн більше, ніж у ...