Передплати журнал

Медіація як альтернатива судовому вирішенню спорів


В нашому напруженому та швидкоплинному світі конфлікти є невід’ємною частиною життя. Люди часто проходять через судові процедури, на що витрачають багато часу, нервів і коштів.

Сьогодні окрім судового вирішення спорів є альтернативні способи. Одним з таких способів, що набирає великих обертів є – медіація.

Що таке медіація? У яких випадках застосовується та як нею скористатися пересічному громадянину? На усі ці питання відповідає Лариса Базіла, директор Володимирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

16 листопада 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про медіацію» № 1875-IX, який набрав чинності 15 грудня 2021 року. Запровадження в правовій системі медіації через ухвалення профільного закону відкриває можливості для більш ефективного, мирного і менш вартісного шляху позасудового врегулювання спорів.

Медіація – це метод вирішення спору в позасудовому порядку із залученням медіатора (особи, яка допомагає в процесі медіації, забезпечує рівність та врахування позицій сторін і в жодному разі не приймає рішень щодо змісту конфлікту).

Медіацію можна застосовувати в конфліктах (спорах), які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин. Медіацію можливо проводити як до звернення до суду, так і під час судового провадження або під час виконання рішення суду. Участь у медіації є добровільним волевиявленням сторін медіації.

Кадровий супровід для підприємства та кадровика — нова послуга для підприємств у період кризи та нестандартних ситуацій. Це чудова альтернатива дорогим юридичним консультаціям та можливість отримати надійну підтримку для бізнесу за доступні гроші.

Перевагою медіаційного процесу перш за все є конфіденційність, адже вся інформація, яку отримує медіатор від сторін не підлягає розголошенню. Також позитивною стороною медіації є економія часу, тому що розгляд справ в суді та виконання судових рішень іноді тривають роками, а медіація в середньому може займати від декількох годин до декількох зустрічей. Даний процес може суттєво зекономити кошти так, як відсутні витрати на послуги адвоката, та судовий збір.

Тобто кожна людина, яка має правовий конфлікт та виявила добровільну згоду може спробувати вирішити цей конфлікт в рамках медіації, доступ до якої забезпечує система безоплатної правової допомоги. Для цього громадянам необхідно звернутись до бюро правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро, визначивши медіабельність справи, залучають медіатора (спеціально підготовлений нейтральний та незалежний фахівець, який допомагає сторонам конфлікту (спору) у його врегулюванні, організовує та проводить медіацію).

Процес медіації можна умовно поділити на етапи:

1 етап. Підготовка до медіації, протягом якого медіатор:

 • вивчає історію проблеми та основну інформацію про сторони конфлікту;
 • переглядає нормативні документи, за потреби консультується з іншими фахівцями;
 • налагоджує контакт зі сторонами та проводить індивідуальні зустрічі з ними;
 • організовує безпечне та комфортне місце для проведення медіації.

2 етап. Початок, протягом якого відбувається:

 • підписання договору з медіатором;
 • вступне слово медіатора;
 • збір даних та оголошення порядку і правил;
 • з’ясування позицій сторін;
 • визначення тем для обговорення.

3 етап. Переговори.

На цьому етапі відбувається виявлення інтересів кожного учасника конфлікту та з’ясування потреб, що приховані за виявленими інтересами.

4 етап. Укладання та підписання угоди, в ході чого медіатор:

 • перевіряє напрацьовані варіанти рішень на реалістичність та можливість практичної реалізації;
 • уточнюються деталі, узгоджуються пункти угоди, формується остаточне рішення, яке задовольняє всіх учасників.
 • учасники ознайомлюються з текстом угоди та підписують її (за загальним правилом, укладається у 2-х примірниках). Ця угода описує чіткий план виходу з конфліктної ситуації з вказаними часовими рамками та розподілом відповідальності між учасниками конфлікту.

Участь в медіації жодним чином не позбавляє права громадян за звернення до суду. Однак є випадки коли неможливо застосувати медіацію, а саме: відсутність добровільної згоди сторін, домашнє насильство, тиск та погрози, зловживання алкогольними та наркотичними засобами, психічні розлади та розумова відсталість всі ці обставини свідчать про не медіабельність справи.

За допомогою медіації сторони мають змогу знаходити спільні рішення опираючись на інтереси та потреби один одного, усвідомлюють всю значимість та відповідальність за рішення, які прийнятті з урахуванням їхніх взаємних інтересів і саме такі рішення будуть виконуватися з більшою ймовірністю.

Джерело: Безоплатна правова допомога

Матеріали до теми