...
Реєструйся

Місцева та добровільна пожежна охорона: нові гарантії та відпустки


Прийнято Закон України від 16 листопада 2022 року№ 2750-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони».

У цілому норми Закону спрямовані на:

  • забезпечення належних передумов для створення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та пожежної добровільної охорони;
  • визначення порядку утворення та функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони;
  • скорочення, передусім у сільській місцевості, часу прибуття до місця виникнення пожежі або надзвичайної ситуації шляхом розширення мережі пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони;
  • зменшення кількості випадків загибелі та травмування людей, матеріальних та екологічних збитків за рахунок швидкого прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації;
  • забезпечення пожежної безпеки в територіальних громадах, профілактики виникнення пожеж та нещасних випадків, надання допомоги у ліквідації їх наслідків;
  • сприяння формуванню культури безпеки життєдіяльності населення, зокрема у учнів, студентів та дітей дошкільного віку, а також підвищенню рівня згуртованості мешканців громад.

Нова редакція статті 62 Кодексу цивільного захисту України

У населених пунктах, в яких відсутні державні пожежно-рятувальні підрозділи, органи місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіальними органами (у разі їх утворення) утворюють пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони.

Нова редакція статті 63 Кодексі цивільного захисту України

Для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

 

Законом № 2750 визначено вимоги до працівників місцевої пожежної охорони та критерії долучення до членства у добровільній пожежній охороні, їхній статус, тобто права та обов’язки.

А також вносяться зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) щодо надання додаткових соціальних гарантій та покращення мотиваційних умов до членства у добровільній пожежній охороні. Зміни щодо прав та соціальних гарантій відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 2750 набувають чинності з 1 січня 2023 року.

Так, частину другу статті 42 КЗпП доповнено пунктом 11, відповідно до якого у разі скорочення чисельності чи штату працівників при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.

Змінено редакцію частини другої статті 119 КЗпП: від дати набуття чинності Законом № 2750 працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Кодексом цивільного захисту України», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Також вносяться зміни до Закону № 504, відповідно до яких працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, щорічні відпустки таким працівникам надаються їх бажанням в зручний для них час (п. 9-1 частини чотирнадцятої статті 10 Закону № 504).

А також з’являться нові підстави для надання відпустки без збереження заробітної плати, яка за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку. Відповідно до пункту 19 статті 25 Закону № 504 така відпустка з 2023 року надаватиметься працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, — тривалістю до 5 календарних днів щороку, а членам добровільних формувань цивільного захисту — тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Вікторія Ліпчанська
Вікторія Ліпчанська
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Працівник звільнився з військової служби: чи може він при виході на роботу взяти відпустку без збереження заробітної плати?
Відповідно до змін, внесених пунктом 20 частини першої статті 25 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі ...
Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Працівник звільняється. Чи зобов’язаний він повертати кошти за використані і невідпрацьовані дні відпустки?
ЗАПИТАННЯ Чи має працівник повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки, в разі звільнення до закінчення того робочого року, в ...