...
Реєструйся

Набув чинності ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»


Відповідно до наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 25 травня 2023 року № 121 «Про прийняття національного стандарту та скасування національного стандарту», з 1 березня діє ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять».

Цей ДСТУ було розроблено на заміну ДСТУ 2732:2004. Він встановлює терміни й поняття, які стосуються діловодства та архівної справи. Ці терміни рекомендовано вживати в роботах зі стандартизування, науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі, в документах, що стосуються діловодства й архівної справи.

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА» — курс лекцій в форматі PDF
Зразки • алгоритми • посилання на НПА
Дата випуску: січень 2023

Джерело: журнал «ДІЛОВОДСТВО»

Календар настільний на 2024 рік

Матеріали до теми


Алгоритм подання роботодавцями трудової книжки на оцифрування
Роботодавці подають трудові книжки працівників на оцифрування на порталі portal.pfu.gov.ua Першочергово подаються відомості про осіб, які найближчим часом набувають права ...