Реєструйся

Набув чинності Закон, що захищає працівників від мобінгу


11 грудня 2022 року набрав чинності Закон України від 16 листопада 2022 року № 2759-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)».

Документ було офіційно опубліковано в газеті «Голос України» 10 грудня.

Так, Кодекс законів про працю України доповнено статтею 2-2 «Заборона мобінгу (цькування)».

Визначено, що мобінг (цькування) — систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Пропонуємо ознайомитися зі статтею «Мобінг персоналу: як його уникнути».

Формами психологічного й економічного тиску, зокрема, є:

— створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

— безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

— нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

— нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

— безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

— необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Учинення мобінгу (цькування) заборонено.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду й контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду.

Частину першу статті 237-1 КЗпП викладено в редакції, відповідно до якої відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться в разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, утрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Замовляйте календар настільний на 2023 рік. На календарі зазначено всі дні з урахуванням ВОЄННОГО СТАНУ й без.

Джерело: ЮРЛІГА

Матеріали до теми


Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...
Зручний формат спілкування з державними органами ми в «Дії»
Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування – Дніпровсько-Новомосковський регіон) інформує. В ...