...
Реєструйся

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення медпрацівникам у період дії воєнного стану


ЗАПИТАННЯ

Чи надається матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам до щорічної відпустки у період дії воєнного стану?

 

ВІДПОВІДЬ

Відповідно до положень абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», передбачена виплата з 01 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні їм основної щорічної відпустки.

Таким чином, з 01 січня 2012 року допомога на оздоровлення для медичних працівників є обов’язковою виплатою, а кошти на таку виплату мають передбачатися в кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

До того ж, як роз’яснили у своїх листах від 23 березня 2012 року № 10.01.67/773, № 03-93 відповідно Міністерство охорони здоров’я та Профспілка працівників охорони здоров’я України «Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення», допомогу на оздоровлення виплачують за основним місцем роботи працівника у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

Отже, матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки медичним працівникам є обов’язковою виплатою, працівники мають на неї право як в мирний час та і в період дії воєнного стану.

Джерело: Управління Держпраці

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»

Матеріали до теми