Передплати журнал

Ненадання особою згоди на обробку персональних даних не може бути перешкодою для реалізації права на працю


Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини постійно наголошується на недопущенні неправомірного витребування згоди на обробку персональних даних у випадках, коли така згода не потрібна відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», оскільки згода на обробку персональних даних має бути добровільним волевиявленням особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних.

Добровільна згода на обробку персональних даних

Порушення принципу добровільності згоди, закріпленого в статті 2 вищезгаданого закону, призводить до створення штучних перешкод для людини під час реалізації її конституційних прав (на освіту, на працю, охорону здоров’я тощо).

Статтею 43 Конституції України закріплено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Надання документів при укладанні трудового договору

Укладення трудового договору врегульовано статтею 24 Кодексу законів про працю України. Зокрема, при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Законом України «Про захист персональних даних» передбачено, що обробка персональних даних здійснюється, зокрема, у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

У межах реалізації права на працю обробка персональних даних має здійснюватися відповідно до Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, трудового договору, а не на підставі окремої згоди на обробку персональних даних.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошує, що реалізація гарантованих законом прав особи (зокрема, права на працю) не може залежати від надання особою згоди на обробку персональних даних, особа не може бути примушена роботодавцем до надання такої згоди

Джерело: за матеріалами Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Матеріали до теми


Нова постанова Кабміну щодо спеціального моніторингу погашення заборгованості з виплати зарплати
Кабінет Міністрів України затвердив постанову від 16 вересня 2022 року № 1037 «Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та ...
Спрощений режим регулювання трудових відносин: про які переваги й недоліки варто знати працівникам і підприємцям
19 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2434-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...