...
Реєструйся

Норми виробітку для молодих працівників: інформує інспекція праці


Праця молоді в країні регулюється Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України).

Згідно із статтею 187 КЗпП України неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Вебінар «Уникаємо типових помилок в питаннях діловодства: вимоги, приклади з практики»

Статтею 193 КЗпП України передбачено, що для працівників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих працівників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

Для молодих працівників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення закладів загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, курсів, а також для тих, які пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватися знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом.

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці

Травнева акція

Матеріали до теми