Реєструйся

Новий порядок військового обліку набрав чинності


5 січня 2023 року набрала чинності постанова від 30 грудня 2022 року № 1487, якою затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зазначено, що військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави. Він полягає в цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо:

  • фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;
  • здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними і резервістами;
  • подання відомостей (персональних і службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних і резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Інформацію щодо кількості осіб, відповідальних за ведення військового обліку, можна прочитати тут.

Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів, з урахуванням обсягу й деталізації — на персонально-якісний, персонально-первинний і персональний.

Персонально-якісний військовий облік передбачає облік відомостей (персональних і службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних і резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах і вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного військового обліку покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

Персонально-первинний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов’язаних і резервістів за місцем їхнього проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. У селах і селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їхньої роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Військовий облік військовозобов’язаних і резервістів за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані й резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Військовозобов’язані, які згідно із Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час, перебувають на спеціальному військовому обліку.

Взяттю на персонально-первинний і персональний військовий облік у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України із числа:

  • призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
  • військовозобов’язаних і резервістів, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міністерством оборони України.

Взяття громадян на персонально-первинний і персональний військовий облік, а також їхнє виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний і персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб і на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Замовте добірку «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика. Оновлене видання».

Джерело: ЮРЛІГА

Матеріали до теми


Які витрати роботодавця при працевлаштуванні ВПО компенсують?
Уряд відкоригував програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, це рішення було прийняте на засіданні КМУ 24 січня 2022 року. Зокрема, згідно ...