Реєструйся

Новий Закон про колдоговори почне діяти через півроку після завершення війни


Через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану набере чинності новий Закон України від 23 лютого 2023 року № 2937-IX «Про колективні угоди та договори».

Федерація профспілок серед новел нового Закону наводить:

— обмеження сфери дії положень колективних договорів — на всіх працівників поширюються лише положення з питань, що відповідно до законодавства регулюються колективними договорами;

— дія інших положень колективного договору визначається самим колективним договором (тобто вони можуть застосовуватися виключно до членів профспілок, якщо це визначено у колективному договорі);

— законодавче врегулювання укладення територіальної угоди в окремій галузі;

— запровадження нового виду колективної угоди — галузевої угоди обмеженої дії, яка укладається в галузях, де відсутні репрезентативні суб’єкти сторін (сторони) галузевого рівня; залучення до колективних переговорів державних колегіальних органів у разі, коли умови праці в галузі регулюються їхніми рішеннями;

— порядок формування спільного представницького органу сторін профспілок та роботодавців тощо.

На підприємстві відсутня профспілка: вирішуємо питання щодо звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Буде оновлено й статтю 250 Кодексу законів про працю України, за якою роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на реалізацію заходів, передбачених колективними договорами та угодами (у тому числі на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, якщо ними це передбачено), у розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці, із віднесенням цих сум на витрати, а в бюджетній сфері — за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

 У разі існування на підприємстві, в установі, організації декількох первинних профспілкових організацій, кошти відраховуються пропорційно до кількості їх членів із числа працівників, які перебувають у трудових відносинах із цим роботодавцем, якщо інше не передбачено колективним договором.

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA

Сумісництво: новітні реалії. Спецвипуск № 1, 2023

Матеріали до теми


Чи призначається допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо на підприємстві було запроваджено неповний робочий тиждень?
Так, призначається. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника (ст. 56 Кодексу ...