...
Реєструйся

Одинока матір має право на відпустку за статтею 19 Закону № 504 навіть якщо дитина набула повної цивільної дієздатності до 18 років


ЗАПИТАННЯ

Чи має право одинока матір на відпустку за статтею 19 Закону України «Про відпустки» у разі набуття дитиною повної цивільної дієздатності до 18 років?

 

ВІДПОВІДЬ

Згідно зі статтею 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504), одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Тривалість відпустки, наданої одинокій матері за статтею 19 Закону № 504

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Частиною шостою статті 6 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено, що під час воєнного стану не застосовуються норми статті 73 КЗпП та частини другої статті 5 Закону № 504.

Таким чином, особливістю надання відпусток під час дії воєнного стану є те, що святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, враховуються.

Чи має право працівниця, у якої 3 дітей віком до 15 років і яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на додаткову соціальну відпустку за цей період? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Якщо дитині виповнилося 18 років: права одинокої матері

Що стосуються права одинокою матері на відпустку, передбачену статтею 19 Закону № 504, у разі набуття дитиною повної цивільної дієздатності то слід врахувати таке.

На відпустку має право одинока мати, що має дитину віком до 18 років.

Відповідно до чинних законодавчих актів, дитиною вважається особа до досягнення повноліття – 18 років, а саме:

Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше.

(Стаття 1 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року, ратифікованої постановою Верховної ради Української РСР 27 лютого 1991 року № 789-XII)

 

Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше (ст. 1 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства»).

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.

Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 6 Сімейного кодексу України)

Чи можна надати працівникові — батьку, який має 4 дітей віком до 15 років, одна з яких є особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, додаткову соціальну відпустку за 2 підставами? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Набуття дитиною повної цивільної дієздатності

Відповідно до статті 34 Цивільного кодексу України у разі реєстрації шлюбу фізичної особи до 18 років, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Згідно статті 35 Цивільного кодексу України повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором або бажає займатися підприємницькою діяльністю, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.

Зазначені вище норми Цивільного кодексу України стосуються виключно набуття особою повної цивільної дієздатності, що не впливає на її сімейно-правовий статус.

Реєстрація шлюбу, оформлення трудового договору, реєстрація як суб’єкта підприємницької діяльності особи, що досягла 16 років, не анулюють її статусу дитини в розумінні сімейного законодавства. (див. вищенаведені норми).

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Висновки

Отже, відмова одинокій матері у наданні  відпустки відповідно до статті 19 Закону № 504, з підстав набуття дитиною повної цивільної дієздатності є необґрунтованою. Така одинока мати має право на зазначену вище відпустку.

Джерело: Управління Держпраці

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»

Матеріали до теми


15 квітня спливає строк сплати роботодавцями санкцій за невиконання нормативу по працевлаштуванню осіб з інвалідністю
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю звертає увагу роботодавців, що 15 квітня 2024 року спливає строк сплати роботодавцями адміністративно-господарських санкцій, нарахованих за ...