Реєструйся

Підстави для звільнення з ініціативи роботодавця


Законодавство дозволяє роботодавцеві розірвати трудовий договір лише у випадках:

  • змін в організації виробництва й праці, зокрема, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • виявленої невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, які перешкоджають продовженню роботи, а так само в разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або його скасування, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;
  • прогулу (зокрема, відсутності на роботі більш ніж 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  • нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності;
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  • появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • вчинення за місцем роботи викрадення (зокрема, дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення;
  • призову або мобілізації власника-фізичної особи під час особливого періоду;
  • встановлення невідповідності працівника обійманій посаді, на яку він прийнятий, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

В період дії воєнного стану роботодавець може з власної ініціативи звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці (крім відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами й відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) з зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, вказаним у відповідному документі, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
Зразки документівЗамовити розроблення кадрових документів

Читайте також:

Джерело: Управління Держпраці

Вебінар «Призупинення дії трудових договорів: як треба і не треба робити»

Матеріали до теми


Живий журнал «КАДРОВИК.UA»: анонс червневого номера 2023 року
У свіжому випуску «КАДРОВИК.UA» № 6, 2023 у статтях порушуються актуальні питання про надання відпусток, працевлаштування, оформлення практикантів тощо. Експерти ...
Змінено найменування структурного підрозділу: чи проводиться позачергова атестація
ЗАПИТАННЯ Якщо змінити назву структурного підрозділу підприємства, але умови праці за атестованою раніше посадою залишаються незмінними, чи потрібно проводити переатестацію ...
Уряд змінив порядок обчислення середньої заробітної плати
Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, ...