...
Реєструйся

Підстави для звільнення з ініціативи роботодавця


Законодавство дозволяє роботодавцеві розірвати трудовий договір лише у випадках:

  • змін в організації виробництва й праці, зокрема, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • виявленої невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, які перешкоджають продовженню роботи, а так само в разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або його скасування, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;
  • прогулу (зокрема, відсутності на роботі більш ніж 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  • нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності;
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  • появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • вчинення за місцем роботи викрадення (зокрема, дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення;
  • призову або мобілізації власника-фізичної особи під час особливого періоду;
  • встановлення невідповідності працівника обійманій посаді, на яку він прийнятий, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

В період дії воєнного стану роботодавець може з власної ініціативи звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці (крім відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами й відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) з зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, вказаним у відповідному документі, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
Зразки документівЗамовити розроблення кадрових документів

Читайте також:

Джерело: Управління Держпраці

Вебінар «Призупинення дії трудових договорів: як треба і не треба робити»

Матеріали до теми