Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Персональна електронна облікова картка: які зміни на неї чекають?

Дата публікації: 16.06.2020

З набуттям чинності Законопроєктом № 3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» зазнає змін, зокрема, Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, частину 3 статті 20 «Реєстр застрахованих осіб» буде викладено в новій редакції. Наразі на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, яка складається з 3 частин:

  1. умовно-постійна частина картки;
  2. частина картки, що відображає загальний страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  3. частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Після прийняття та набуття чинності зазначеного законопроєкту на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються про трудову діяльність особи та її страховий стаж і виплати, а картка буде мати п’ять частин:

1) умовно-постійна частина картки:

— унікальний номер електронної облікової картки;

— номер посвідчення застрахованої особи;

— прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;

— прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;

— дата народження;

— стать;

— унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія (за наявності), номер і назва документа, що його посвідчує;

громадянство;

— відцифрований зразок підпису особи;

— відцифрований образ обличчя особи;

— документ, що посвідчує особу та  підтверджує громадянство, документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання);

— відомості про освіту (рівень та ступінь освіти, кваліфікація, спеціальність);

— місце проживання;

— номер телефону та адреса електронної пошти;

— відомості про смерть, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення фізичної особи померлою;

Читайте також:  ЩО Ж ТО Є ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА?


2) частина картки, що відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

— реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України, для яких зазначаються серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, з індексом: для осіб з паспортом громадянина України у формі книжечки «БК»; для осіб з паспортом громадянина України у формі картки — «Р»; для іноземців та осіб без громадянства, які працювали на території України і не мали реєстраційного номера облікової картки платника податків, — «F»);

— рік, за який внесено відомості;

— розмір єдиного внеску за відповідний місяць;

— сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;

— професійна назва роботи;

— посада із зазначенням структурного підрозділу;

— відомості про трудову діяльність (про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення);

— інформація про основне місце роботи;

— дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування;

— номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України;

— результати атестації умов праці із зазначенням номера і дати розпорядчого акта;

— повна/неповна зайнятість;

— кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць, у тому числі в особливих умовах праці, що дають право на пільги;

— сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

— сума призначеної пенсії;

— інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

— інформація про страхові випадки:

— дата страхового випадку;

— вид страхового випадку;

3) частина картки, що відображає особливості статусу особи:

— інформація про належність особи до ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, студентів, курсантів невійськових закладів вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей тощо;

— відомості про групу, причину інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань), строк, на який встановлено інвалідність;

— відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших законних представників;

— відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей;

— відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

— інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

— інформація про підтвердження набутого особою на боці договірної сторони стажу роботи (страхового стажу) для застосовування накопичення періодів стажу роботи (страхового стажу) відповідно до міжнародних договорів;

— інша інформація, необхідна для обчислення та призначення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до реєстру застрахованих осіб включається інформація про всі ознаки такого статусу. У разі коли фізична особа, яка має і використовує право на пільги на підставі одного із законів України, використовує також своє право на інші пільги як член сім’ї пільговика, який має право на пільги згідно з іншими законами, ця фізична особа включається до реєстру застрахованих осіб також як член сім’ї пільговика. Перелік та складові ознак особливостей статусу особи, що включаються до персональної електронної облікової картки, визначаються Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення;

4) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

— вид страхової виплати;

— вид соціальної пільги;

— вид соціальної виплати;

— дата, з якої призначено виплату;

— дата початку та закінчення виплати (пільги);

— сума виплати (помісячні суми виплати);

— індексація страхової виплати;

5) частина картки, що відображає загальний страховий стаж особи, у тому числі набутий нею за період до 1 січня 2004 р. (далі — електронна трудова книжка). Відомості, зазначені в цьому пункті стосовно періодів роботи та інших періодів, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, зараховувалися до стажу роботи, та займаних особою посад за період до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» вносяться до даних реєстру застрахованих осіб на підставі трудової книжки особи, а за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній — документів, передбачених порядком підтвердження наявного стажу роботи за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, встановленим Кабінетом Міністрів України. Порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок визначаються Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.