Працівникові надали щорічну основну відпустку повної тривалості. Той повністю не «відгуляв» відпустки і вийшов на роботу (з власної ініціативи). Чи потрібно видавати наказ про його відкликання із щорічної відпустки.


КАДРОбудні. П’ятниця. Відпустки

Працівникові надали щорічну основну відпустку повної тривалості. Той повністю не «відгуляв» відпустки і вийшов на роботу (з власної ініціативи). Чи потрібно видавати наказ про його відкликання із щорічної відпустки.

Ні, не потрібно. Законодавством не передбачено відкликання працівника із щорічної відпустки за його ініціативою.

Відкликати працівника із щорічної відпустки можна наказом тільки за його згодою і виключно для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи організації та в інших випадках, передбачених законодавством (частина восьма ст. 79 КЗпП і частина третя ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР).

Водночас на практиці часто виникають ситуації, коли працівник на прохання роботодавця виходить на роботу, не дочекавшись закінчення відпустки, аби, скажімо, підмінити працівника, відсутнього з певних причин. У такому випадку юридична особа або фізична особа — підприємець, яка використовує найману працю, може бути притягнута до відповідальності згідно з абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП — накладення штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати. Крім того, посадові особи підприємства або підприємець можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності на підставі частини першої статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (передбачено штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 510 до 1700 грн).

Для державних службовців установлено особливий порядок відкликання із щорічної відпустки (ст. 60 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 230).

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...