Передплати журнал

Працівника призначено виконувати обов’язки керівника на час його хвороби. Чи виконує він обов’язки за своєю посадою: відповідає Держпраці


При виконанні обов’язків тимчасово відсутнього співробітника працівник поряд зі своїми обов’язками одночасно виконує обов’язки й за іншою посадою.

Згідно зі статтею 105 Кодексу законів про працю України за додаткове навантаження з виконання обов’язків тимчасово відсутнього співробітника працівнику підприємства здійснюється відповідна доплата.

Якщо наказом керівника покладено тимчасове заступництво за посадою відсутнього працівника, то працівник виконує обов’язки за іншою посадою та увільняється від виконання обов’язків за своєю посадою. На період тимчасового заступництва зазвичай установлюють доплату в розмірі різниці між посадовими окладами.

Отже, тимчасовий заступник, на відміну від виконувача обов’язків тимчасово відсутнього працівника, виконує лише чужі обов’язки, тобто на період заступництва він звільняється від виконання своєї роботи, обумовленої трудовим договором.

Замовляйте унікальне тематичне видання «Заступник чи Т.В.О. Спецвипуск № 2′ 2020» від експертів журналу «КАДРОВИК.UA».

Джерело: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Матеріали до теми


Чи може працівник, який уклав трудовий договір із нефіксованим робочим часом, працювати на іншій роботі: відповідає Держпраці
Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на ...
Держпраці надає роз’яснення щодо суміщення посади бухгалтера в разі її відсутності в штатному розписі й можливості ведення бухгалтерського обліку
Згідно із частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний ...