Передплати журнал

Працівникам підприємств-банкрутів мають виплачувати компенсацію в розмірі тримісячної зарплати — урядові законопроєкти


З метою забезпечення проведення громадського обговорення Міністерство економіки України оприлюднило проекти Законів України:

  • «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця»;
  • «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця»;
  • «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Мета проєктів — посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Законопроєктами передбачається виплата працівнику компенсації у розмірі середньомісячної заробітної плати за три місяці, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство роботодавця чи припиненню трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. Така компенсація працівнику в разі неплатоспроможності роботодавця запроваджується лише для нових боргів, заявлених у господарському процесі та після подання заяви до Держпраці.

Також проєктами передбачається, що максимальна сума компенсації не може перевищувати розміру трьох середніх заробітних плат працівника за 12 місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації також не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 01 січня відповідного року.

Держпраці отримає право висунення регресних вимог до боржників щодо відшкодування коштів, спрямованих на компенсацію заробітної плати, інших виплат у випадку неплатоспроможності боржника та задоволення їх в першочерговому порядку.

Автори законопроектів визнають, що їхня реалізація потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Зокрема, виділення на перших етапах формування системи забезпечення гарантій сум для формування відповідної гарантійної установи. Джерелом формування такого фонду пропонується визначити частину єдиного соціального внеску, чий розмір визначатиме урядом в рамках рішення щодо розподілу ЄСВ за напрямками.

Механізм гарантування пропонується застосовувати лише до «нових» боргів, які виникнуть після набуття законами чинності.

За даними Мін’юсту загальний обсяг невиконаних роботодавцями, щодо яких було розпочато процедуру банкрутства, зобов’язань з виплати заробітної плати у 2019 та 2020 роках склав 21,4 млн грн та 49,6 млн грн відповідно. З урахуванням цих тенденцій обсяг щорічної потреби на підтримку системи гарантування виплати заборгованості банкрутами може складати орієнтовно до 50 млн гривень. Тому додатковим джерелом надходжень для виконання зобов’язань по погашенню боргів пропонується визначити штрафні санкції по статті 265 КЗпП. У 2019 та 2020 роках фактичні надходження за цими статтями склали 57,6 млн. грн. та 34,1 млн грн відповідно.

Покладення функції адміністрування компенсації працівникам заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця потребуватиме збільшення чисельності працівників Держпраці та її територіальних управлінь орієнтовно на 250 осіб.

Джерело: за матеріалами «ЛІГА ЗАКОН»

Матеріали до теми