Правила дистанційної роботи держслужбовців розклали «по поличках»


Ми вже інформували, що наказом Національне агентство України з питань державної служби «Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку» від 13 березня 2020 року № 39-20 (далі — Наказ № 39-20) було запроваджено правові передумови для виконання державними службовцями своїх завдань віддалено, фактично дозволено режим дистанційної роботи для такої категорії працівників . І ось Нацагентство з питань держслужби видало роз’яснення від 20 березня 2020 року № 87-р/з, яким надало додаткові пояснення стосовно нововведень.

Зокрема, на додачу до умов допустимості дистанційної роботи держслужбовця, передбачених Наказом № 39-20, у роз’ясненні вказали: за потреби наведений перелік умов може бути розширений залежно від особливостей реалізації функцій і завдань державного органу.

Також роз’яснення містить алгоритм впровадження зазначених змін в державному органі. Керівник державної служби має вжити таких заходів:

— надати доручення службі управління персоналом підготувати зміни до Правил внутрішнього службового розпорядку (ПВСР) відповідного державного органу;

— забезпечити ознайомлення трудового колективу із зазначеними змінами та їх затвердження згідно зі ст. 47 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII;

— довести оновлені ПВСР до відома всіх держслужбовців цього органу під підпис.

З огляду на встановлені обмеження в умовах карантину, затвердження змін до ПВСР можливо здійснити, зокрема, одним із таких способів:

1) держслужбовцям на електронну пошту направляються підготовлені зміни до ПВСР та проект протоколу загальних зборів держслужбовців держоргану. Держслужбовці ознайомлюються із надісланими документами та направляють електронною поштою свою позицію — «за» / «проти» / «утримався»;

2) загальні збори держслужбовців держоргану проводяться шляхом відеоконференції засобами телекомунікаційного зв’язку.

Служба управління персоналом узагальнює результати голосування, оформлює відповідний протокол та забезпечує ознайомлення під підпис (кваліфікований електронний підпис або власноручний підпис) держслужбовців з оновленими ПВСР.

За наявності у державному органі системи електронного документообігу та можливості віддаленого доступу користувачів до неї, зазначені дії можна здійснити за допомогою такої системи.

Держслужбовець, який має потребу виконувати завдання за посадою віддалено і таке виконання відповідає встановленим умовам, має дотриматись наступної послідовності дій:

— усно узгодити виконання завдань віддалено з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності);

— підготувати перелік завдань для віддаленої роботи з термінами їх виконання (обсяг таких завдань повинен визначатись з урахуванням тривалості робочого часу);

— письмово погодити такі завдання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) шляхом підписання, затвердження, накладання резолюції або інших видів погодження з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (наприклад, відповідь електронною поштою).

НАДС наголосило також на відповідальності безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу за здійсненням контролю за виконанням доручених завдань, а також на відповідальності держслужбовців за сумлінне і професійне виконання своїх посадових обов’язків в тому числі за межами адміністративної будівлі держоргану.

 

Матеріали до теми


Щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати
Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо питань зарахування періодів до стажу державної служби та права на ...
Роботодавець та працівник – військовослужбовець, який продовжує служити після закінчення контракту
Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України від 25 березня 1992 № 2232 -XII «Про військовий обов’язок і військову службу» для ...