...
Реєструйся

Про підвищувальний коефіцієнт до доходів, виплачених у негрошовій формі, для розрахунку військового збору


Відповідно до підпункту 1.4 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розділом IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 1 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ (п.п. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Згідно зі статтею 163 ПКУ, об’єктом оподаткування військовим збором платника податку – резидента (нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

 

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

При цьому статтею 23 ПКУ передбачено, що базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об’єкта оподаткування.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.

База оподаткування і порядок її визначення встановлюються ПКУ для кожного податку окремо. При цьому у випадках, передбачених ПКУ, один об’єкт оподаткування може утворювати кілька баз оподаткування для різних податків.

 

У випадках, передбачених ПКУ, конкретна вартісна, фізична або інша характеристика певного об’єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

 

Особливості визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів у негрошовій формі

Водночас зауважуємо, що статтею 164 ПКУ встановлено особливості визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів у негрошовій формі, а саме базою оподаткування цим податком є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за формулою, визначеною пунктом 164.5 статті 164 ПКУ, а саме:

К = 100 : (100 – Сп),

де:
К – коефіцієнт;
Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Тобто для обчислення підвищувального коефіцієнта застосовується виключно ставка податку, а не збору, а отже відсутні законодавчі підстави для застосування коефіцієнта під час нарахування військового збору на доходи у негрошовій формі.

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що положеннями пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ прямо не встановлено порядок визначення бази оподаткування для військового збору з урахуванням особливостей, встановлених у пункті 164.5 статті 164 розділу IV ПКУ для податку на доходи фізичних осіб, то визначення податковими агентами бази оподаткування військовим збором здійснюється без застосування положень пункту 164.5 статті 164 ПКУ.

 

Джерело: ДПС

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»

Матеріали до теми