Передплати журнал

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця: нова підстава


Закон України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» запровадив нову підставу припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

Так, статтю 41 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) доповнено пунктом 6, яким передбачено, що трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у разі «неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій».

Обов’язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, визначеною трудовим договором і трудовою функцією, яка безпосередньо пов’язана з повним знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних і технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Верховний суд у постанові від 17 січня 2019 року № 708/254/18 зазначив, що згідно з положеннями статті 349 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) право власності на майно припиняється в разі його знищення. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

Верховний Суд дійшов висновку, що умовами для припинення права власності на знищене нерухоме майно згідно з вимогами статті 349 ЦК України, є наявність установленого факту знищення майна, а також відповідної заяви власника майна про внесення змін до державного реєстру.

Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна, довідки органів внутрішніх справ України, акт про пожежу, офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо.

Замовляйте унікальне тематичне видання від експертів журналу «КАДРОВИК.UA» «Підстави звільнення працівників. Частина 2. Спецвипуск №2′ 2022».

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці

Матеріали до теми