Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Розроблення показників преміювання

Дата публікації: 29.03.2018

Підставою для нарахування та виплати премії окремим працівникам чи колективу працівників є виконання ними (працівником за індивідуального преміювання, трудовим колективом за колективного преміювання) показників і умов преміювання. Показниками та (або) умовами преміювання можуть бути результати діяльності всього підприємства. Під час розроблення показників і умов преміювання треба додержуватися певних вимог.

Більш докладно, з прикладами — у матеріалі Світлани Цимбалюк, декана факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук, у спецвипуску газети «Кадри і зарплата» № 7 (103), 2018.

Придбати газету Архів видання