Передплати журнал

Щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати


Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо питань зарахування періодів до стажу державної служби та права на відпустку державних службовців. Це роз’яснення викладено в листі № 153-р/з від 07 червня 2022 року.

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889-VIII) НАДС роз’яснює.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону № 889-ѴІІІ та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229 (далі — Порядок № 229).

Згідно із частиною другою статті 46 Закону № 889-ѴІІІ та пункту 4 Порядку № 229 до стажу державної служби зараховується, зокрема, період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом.
Частиною третьою статті 5 Закону № 889-ѴІІІ встановлено, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом № 889-ѴІІІ.

Статтею 34 Кодексу законів про працю України визначено, що простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання робота, невідворотною силою або іншими обставинами.

Крім того, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» надано право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Пунктом 5 частини першої статті 7 Закону № 889-VIII передбачено, що державний службовець має право на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону.

Частиною другою статті 58 Закону № 889-VIII передбачено, що додаткові відпустки, зокрема відпустка без збереження заробітної плати надаються державним службовцям відповідно до закону.

Так, пунктом 5 частини першої статті 4 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504/96-ВР) встановлено, що одним з видів відпусток є відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону № 504/96-ВР).

Частиною першою статті 26 Закону № 504/96-ВР передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Разом з тим 24 березня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136-IX).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону № 2136-IX протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

Враховуючи викладене, період простою державного службовця, а також період перебування державного службовця у відпустці без збереження заробітної плати протягом періоду дії воєнного стану зараховуються до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Джерело: Національне агентство України з питань державної служби

Матеріали до теми


Допомога по безробіттю у вищому за мінімальний розмірі
Центр зайнятості пояснює, який мінімальний страховий стаж потрібний для отримання допомоги по безробіттю в розмірі, вищому за мінімальний. Відповідно до ...
Кабмін затвердив перелік робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 25 листопада 2022 року № 1316 «Про затвердження переліку робіт, які не потребують наявності ...