Реєструйся

Скасовано механізм перенесення невикористаних днів відпустки в разі зміни місця роботи


Східне міжрегіональне управління продовжує надавати працівникам та роботодавцям консультації та рекомендації з питань законодавства про працю під час дії в Україні  воєнного стану. До управління звернулася пані Марія з питанням чи може

Ситуація

Працівника переведено на нове підприємство. Чи може він подати роботодавцеві заяву на переведення невикористаної відпустки?

 

Державні гарантії права на відпустки працівників, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначають:

  • Закон України від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР «Про відпустки»;
  • Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) з урахуванням вимог Закону України від 15березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2136).

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду є підставою для припинення трудового договору (п. 5 ст. 36 КЗпП). Відповідно на новій роботі працівник укладає інший трудовий договір.

На вимогу воєнного часу та обставин, які склалися в країні у зв’язку з військовою агресією РФ, Законом України від 01 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» внесено зміни до КЗпП, зокрема виключено статтю 81, якою було передбачено, що за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону № 2136, у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Висновок

Станом на сьогодні скасовано  механізм, який передбачає можливість працівників у разі переведення з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку, отримати невикористану частину відпустки за новим місцем роботи.

 

Під час звільнення працівника з ним має бути проведено повний і остаточний розрахунок та, у разі наявності підстав, – виплачена грошова компенсація за всі не використані ним дні відпусток відповідно до законодавства.

Новий роботодавець не несе зобов’язань щодо відносин, які були у працівника з попереднім роботодавцем.

Джерело:
Наталя Морозова, заступник начальника відділу управління з питань праці
Управління Держпраці


КОНСУЛЬТАЦІЇ від КАДРОВИК.UA

(063) 590-97-54
(095) 245-17-55
Передплатникам знижки і бонуси podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми