Реєструйся

Тепер відомі вимоги до членів комісії з відбору незалежних членів наглядової ради держбанку


9 лютого ц. р. набирають чинності Вимоги до членів конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 8, це, зокрема, такі вимоги:

 • наявність повної вищої освіти;
 • бездоганна ділова репутація, високі професійні та моральні якості;
 • досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
 • досвід роботи у фінансовій сфері не менше трьох років;
 • повна цивільна дієздатність;
 • відсутність непогашеної судимості;
 • відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • є особою, визначеною в частині першій статті 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та підпункті «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • є або протягом останніх п’яти років була керівником державного банку або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
 • є або протягом останніх трьох років була працівником державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій зазначений державний банк має істотну участь;
 • отримує або протягом останніх трьох років отримувала від державного банку або юридичних осіб, у яких державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, які перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік);
 • є власником істотної участі банку, зареєстрованого в Україні (крім державного банку), керівником, посадовою особою та/або членом наглядової ради чи іншого органу управління зазначеного банку, працівником такого банку або особою, яка має можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності та/або здійснює значний вплив на управління та діяльність банку, зареєстрованого в Україні (крім державного банку);
 • є зовнішнім аудитором державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій державний банк має істотну участь, або була таким аудитором протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її включенню до складу конкурсної комісії;
 • бере участь у зовнішньому аудиті державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій державний банк має істотну участь, як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її включенню до складу конкурсної комісії;
 • бере участь у наданні консультаційних послуг державному банку або брала участь у такому наданні послуг протягом будь-якого періоду за останні три роки, що передували її включенню до складу конкурсної комісії;
 • має або мала протягом останнього року істотні господарські та/або цивільно-правові відносини з державним банком або юридичною особою, у якій державний банк має істотну участь, або є кінцевим (бенефіціарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такі відносини (при цьому істотними є господарські та/або цивільно-правові відносини, внаслідок яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику в сумі, яка перевищує 5 відсотків доходів такої особи за попередній звітний рік);
 • є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керівник державного банку.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, до якої застосовуються ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, установлені для керівників банків відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


НАДС пропонує віднести ряд посад в сільських та селищних радах до відповідних категорій
НАДС розробило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад в органах ...
Відповідальність директора за трудовим законодавством
Як відомо, будь-який роботодавець наділений владними повноваженнями. Такі повноваження полягають у тому, що працівники після укладення з ними трудових договорів ...